Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Poslední novinka mezi palivy I. díl

Datum vydání: 11.02.2004 | autor:
Pelety se v České republice začaly vyrábět zhruba před 5ti lety. Odborníci je označují za palivo budoucnosti. Jaké mají výhody i nevýhody na to jsme se zeptali Lubomíra Klobušníka, předsedy Sdružení Harmonie, které se zabývá ochranou životního prostředí a úsporami energie.

Co to vlastně pelety jsou?


„Jedná se zpravidla o granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a délce 1 až 5 cm, které jsou vyrobeny výhradně z organického materiálu, biomasy (dřevo, dřevní odpad, piliny, stébelniny nebo i ze směsí jako je šťovík a dřevěné piliny) bez chemických přísad. Pelety se lisují za vysokého tlaku na protlačovacích matricových lisech. Nejvíce rozšířené jsou pelety vyrobené z dřevní hmoty, z pilin či z hoblovaček, které vzniknou v dřevozpracujícím průmyslu, nebo i z kůry stromů. Pelety vyrobené ze směsi se potom označují jako směsné pelety. Ty možnosti z čeho vyrobit pelety jsou různé. Dají se například vyrábět i z čistírenských kalů, ze sběrového papíru.

Kolik je v Česku výrobců pelet?

„Těch větších asi 16. Pak je ještě celá řada výrobců technologických zařízeních na spalování pelet.“

Jak je to s nabídkou pelet na našem trhu?

„Pelety se u nás dají sehnat, ale bohužel na množství vyrobených pelet je stále instalováno málo peletových kotlů. Takže až 90% naší produkce pelet se vyváží do zahraničí. Nejvíce do sousedního Rakouska a Německa.“

Jak to je s výrobou pelet například v zemích Evropské unie (EU)?

Když už jsme zmínili naše rakouské sousedy. V Rakousku plánují vyrobit v roce 2005 až 350 tisíc tun pelet za rok. U nás to bylo před rokem cca 30 tisíc tun. Rakušané tedy mají oproti ČR v plánu více jak desetinásobnou produkci tohoto paliva. Ve skandinávských zemích je ještě více výrobců pelet, tam před dvěma lety ve Švédsku dosáhla roční produkce pelet 800 tisíc tun.“

V Česku se tedy peletami ještě příliš nevytápí. Čím myslíte, že to je způsobeno?

„Důvodem je fakt, že je malá osvěta. Projektanti se o vytápění peletami zatím příliš nezajímají a nemáme ani rozvinutý trh jak s peletami, tak s kotli na spalování pelet.“

Myslíte, že se situace změní po našem vstupu do EU?

„Domnívám se, že ano. Česká republika se totiž při vstupních jednáních zavázala k tomu, že bude zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energií v zemi. To znamená, že podíl obnovitelných zdrojů energií v roce 2010 na plánované spotřebě všech energií by měl v ČR tvořit 6%. V současné době se to odhaduje na 1,5 až 2 procenta.
Dále se naše republika zavázala i k tomu, že bude mít větší podíl výroby elektřiny na bázi obnovitelných zdrojů energií (OZE) na hrubé spotřebě elektřiny a že tento podíl bude tvořit v roce 2010 až 8%.“

Jaké jsou výhody a nevýhody pelet?

„Pelety patří mezi obnovitelné zdroje energie, to je jedna z velkých výhod. Je to palivo, které má velmi dobrou výhřevnost. Jejich spalování se dá plně zautomatizovat, mají minimální emise, tedy jde o ekologické palivo. Pelety mají nízký stupeň vlhkosti a malou popelnatost.“
Velkou nevýhodou je, jak už jsem se zmiňoval, fakt, že u nás není zatím rozvinutý trh. Pelety nejsou v Česku dostatečně propagovány. Další nevýhodou je to, že pelety vyžadují nějaký sklad. Musí se tedy počítat s tím, že je potřeba nějaké místnosti, kam se pelety umístí. Pokud není k dispozici velký sklad, počítejte s tím, že bude potřeba pelety častěji zavážet.“

Pokud se vrátím k výhřevnosti pelet. Jak je to ve srovnání s 'klasickým' palivem?

„Výhřevnost pelet je o něco nižší než je například u černého uhlí. Pelety mají výhřevnost zhruba 18,0 megajoulu na kilogram, kdežto černé uhlí má cca 23 megajoulu na kilogram. Černé uhlí je na tom z tohoto hlediska lépe, ale pelety jsou ekologičtější, daleko lépe shoří. To je dáno tím, že mají malý obsah vody a malý obsah popela. V případě hnědého uhlí je jeho výhřevnost téměř srovnatelná s výhřevností pelet, ale s ohledem na produkované emise do ovzduší jsou na tom pelety podstatně lépe. U uhlí je problém s uskladněním, s odvozem popela a navíc, jak už jsem řekl, znečišťuje ovzduší.“
Na začátku našeho rozhovoru jste se zmínil o výrobcích technologických zařízení na spalování pelet. Znamená to, že potřebujeme speciální kotel?

„Ano, pokud chceme vytápět peletami je potřeba speciální kotel. Ten proces spalování je totiž plně automatický, takže aby ta automatika mohla nějakým způsobem fungovat, musí být navržena speciálně pro ten daný druh paliva.'

O speciálních kotlích na pelety si budeme povídat v příštím článku, zaměřeném především na spalování a speciální kotle.


Zdroj informací: Lubomír Klobušník, Sdružení HARMONIE, Žižkova 5, České Budějovice, telefon/fax: 38 63 551 38, lubosk@mybox.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Poslední novinka mezi palivy I. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Poslední novinka mezi palivy I. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE