Prognóza stavebnictví v roce 2014

Stavební spoření se nemění, občanský zákoník zasáhne vlastnická práva a stavební firmy budou v roce 2014 zřejmě masivně propouštět.

Propouštění ve stavebních firmách

V roce 2014 se předpokládá rekordní propouštění zaměstnanců stavebních firem. Odborné zdroje uvádějí, že až čtvrtina stavebních firem plánuje v roce 2014 propouštění a dalších 16% firem ještě není rozhodnuto. Důvodem je především nedostatek zakázek a tudíž stav, kdy není vytížena kapacita stavebních firem. (ČTK, Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013, kterou pravidelně publikuje analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika). Ovšem k propouštění ve stavebních firmách dochází již od začátku krize v roce 2008. Dosud sáhlo po propouštění zaměstnanců za posledních 5 let 80% stavebních firem. Firmy si od propouštění slibují redukce nákladů, zvýšení efektivity práce a lepší využití svých kapacit. 

Krachy stavebních firem

S propouštěním logicky souvisí i předpokládané krachy některých stavebních firem. 17 procent pracovníků ve stavebnictví nemá práci a rozpočty zakázek nelze neustále šponovat, trend je navíc logicky opačný. Očekávaný je proto i rekordní počet krachujících stavebních firem.

Jenže on je opačný problém i s propouštěním ve stavebnictví a bude trvat ještě dlouho, než dojde k vyváženému stavu. Skoro třetina stavebních firem totiž tvrdí, že právě kvůli předchozímu zeštíhlování nejsou schopni realizovat některé zakázky většího rozsahu.

Z uvedených informací vyplývá, že se v podstatě stále vyrovnáváme s důsledky již uplynulého stavebního boomu, kdy se do stavebnictví vrhl v podstatě kdekdo a stavební trh se vlastně vrací do udržitelného stavu. Nesmíme přitom zapomenout, že v EU jako celku se naopak očekává oživení stavebního trhu, my se ale v tomto roce ocitneme na opačném konci křivky a lze i očekávat přesuny stavebníků do zahraničí.

České stavebnictví posledních pěti let v číslech

V roce 2008 se prostavělo 547,5 miliard korun, loňský rok však již jen 424 miliard korun a celkový pokles činil od roku 2009 277 miliard korun. V roce 2008 u nás podnikalo 767 firem s více než 50 zaměstnanci, v roce 2013 už jen 603, přitom pracovalo v roce 2008 ve stavebních oborech 416.142 pracovníků a loni už jen 380.586, pokles tedy činí 11,3%.

Stavební spoření v roce 2014

Od 1.1. 2014 měla být snížena státní podpora stavebního spoření. Ovšem nakonec se pravidla pro státní podporu stavebního spoření nemění, jelikož poslanci nestihli před rozpuštěním poslanecké sněmovny schválit návrh bývalého ministra financí Miroslava Kalouska – šlo o tzv. účelové omezení státní podpory, kdy měl být státní příspěvek omezen pouze na financování vlastního bydlení. Tehdejší vláda sice návrh schválila už v dubnu 2012, ten se ale zdržel právě v poslanecké sněmovně a byl projednáván ve druhém čtení v polovině června 2013, necelé dva dny před zatýkáním na Úřadu vlády. Zároveň neprošla ani další zásadní změna, podle které by mohly stavební spoření nabízet od roku 2015 i banky. Na trhu se stavebním spořením se proto v letošním roce nic nemění a zřejmě tomu tak bude i v roce příštím.
Čili státní podpora nadále dosahuje maximálně 2000 korun ročně včetně starých smluv uzavřených do roku 2003. Podle již platné novely zároveň klesla státní podpora na maximálně 10 procent z částky uspořené v příslušném kalendářním roce (dříve to bylo 15 procent u smluv uzavřených po roce 2003 a u starších smluv dokonce 25 procent). Maximální částka úspor, ze kterých se podpora vypočítává, zůstala na částce 20.000 korun (u smluv uzavřených do roku 2003 to bylo maximálně 18.000). Úroky jsou přitom zdaněny běžnou sazbou 15% (stejně jako v bankách).

Co přinese stavebníkům a developerům nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.?

NOZ nabyl účinnosti k 1.1. 2014. Především se jím dle § 506 stane stavba součástí pozemku. Od roku 1950 se v Československu budova a pozemek, na kterém je postavena, považují za dvě samostatné nemovitosti. Ovšem ve většině okolních států je tomu naopak. Došlo tedy v novém OZ ke změnám: pokud má pozemek a budova jednoho vlastníka, stává se budova automaticky součástí pozemku, pokud má budova a pozemek rozdílné vlastníky, bude se situace ubírat tím směrem, aby se stali jedním. Nebude již možné, aby vlastník prodal pozemek a nechal si pouze budovu a naopak.

Pro již stojící stavby nastavuje NOZ přechodný režim, který směřuje ke stavu, kdy se všechny stavby stanou postupně součástí pozemku (až na omezené výjimky, které nemají být součástí pozemku z povahy věci – především inženýrské sítě a pozemní komunikace). Je-li stavba ve vlastnictví vlastníka pozemku, stane se jeho součástí ze zákona již k 1. lednu 2014. V případě rozdílných vlastníků jsou nastavena vzájemná předkupní práva a to až do doby, kdy se stavba stane součástí pozemku (obě nemovité věci se sejdou v rukou téhož vlastníka). 
Problematické budou tyto změny především u dlouhodobě realizovaných či plánovaných projektů z dob, kdy se ještě o novém znění Občanského zákoníku ani nezačalo uvažovat. Problematické budou též převody větších komplexů budov, průmyslových a zemědělských areálů, které jsou umístěné na pozemcích různých vlastníků. Převod celého souboru staveb může být zkomplikován či zmařen využitím předkupního práva byť jediným vlastníkem pozemku.

Díky novému občanskému zákoníku též nebude možné začít suverénně stavět na cizím pozemku. Stavba by pak nepatřila tomu, kdo ji postavil, ale zhodnocovala by pozemek vlastníka pozemku. Čili od 1. ledna 2014 by měl stavebník stavět pouze na vlastním pozemku. Tento princip však lze prolomit zřízením takzvaného práva stavby. To umožňuje stavebníkovi postavit a po určitou dobu také vlastnit stavbu na cizím pozemku, respektive na právu stavby. Toto právo vznikne nejčastěji na základě smlouvy a bude zapsáno do katastru nemovitostí. Vzniknout však může i rozhodnutím soudu, ale i vydržením.

Jelikož má být vlastníkem pozemku a stavby nakonec stejná osoba, lze zřídit právo stavby jen na dobu určitou - nejvýše 99 let, obvykle však na kratší dobu, která bude odpovídat návratnosti investice do stavby. Po dobu trvání práva stavby je stavebník vlastníkem stavby. Tu tedy postaví, provozuje a vydělává na ní a má povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu. Smlouva může stavebníkovi též uložit, aby stavbu provedl do určité doby. Po skončení práva stavby se stavba stane součástí pozemku a připadne do vlastnictví majitele pozemku, pokud se strany nedohodnou jinak - například na prodeji pozemku a nebo na zřízení nového práva stavby.

Změní se i zápisy do katastru nemovitostí (§ 986 NOZ) s cílem zmenšit pravděpodobnost podvodů při převodech nemovitostí. Každý z účastníků má podle NOZ možnost bránit se proti vkladovému řízení, které úřad povolil a provedl (nebo zamítl). Pokud účastníci nesouhlasí s postupem katastrálního úřadu, mohou se obrátit na soud. Zmocněnec, který bude zastupovat vlastníka, bude navíc muset katastru předložit úředně ověřenou plnou moc. O vkladu provedeném zmocněncem pak bude katastr vhodným způsobem informovat i samotného vlastníka.
Zdroje: ceskereality.cz, novinky.cz, deloitte.com, skypaper.cz, stavebni-forum.cz