Sdílet
 

Potřebujete Průkaz energetické náročnosti budov?

Datum vydání: 09.12.2009 | autor:
Energetická náročnost budov (tedy to, kolik nás bude stát provoz našeho domu) je při jejich projektování minimálně tak důležitý bod jako výběr správného pozemku, projektanta, či banky, u které žádáte o hypotéku. Firma UNIVERSAL CB přitom nabízí kompletní servis a ještě něco navíc. Získáte i výpočet energetické náročnosti budovy a vypracovaný Průkaz (PENB) s nezbytným energetickým štítkem.
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

PENB (Průkaz energetické náročnosti budov) je povinnou přílohou ke každému projektu novostavby. Fima Universal CB nabízí vypracování tohoto dokumentu nejen v nejvyšší kvalitě, ale i za tu nejlepší cenu. Vypracovaná dokumentace PENB bude přehledná nejen pro stavebníka, ale i pro stavební úřad. Obsahuje nejen PENB podle vyhlášky č. 148/2007 Sb, která zahrnuje údaje vztahující se k energetickým systémům budovy, celkové energetické bilanci a měrné roční spotřebě energie. Náklady na vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody včetně osvětlení zde budou rozpočtené na celou podlahovou plochu. PENB od firmy UNIVERSAL CB obsahuje i výpočet energetické náročnosti budov a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.a ČSN 730 540. Dále posouzení konstrukcí z hlediska součinitele prostupe tepla a rosného bodu a to vše bude doplněno o přehledné a jasné grafické znázornění teplot a tlaků v konstrukcích.

Energetické štítky budov

Energetické štítky dělí budovy do sedmi kategorií, označených písmeny A – G, podle měřené spotřeby energie na podlahovou plochu (podobně jako je tomu u elektrospotřebičů). Budovy, které dosáhnou horšího hodnocení než C, by neměly stavební povolení vůbec dostat. Například hodnoty kategorie A odpovídají pasivním domům a kategorie B domům nízkoenergetickým. Většina stavebního fondu v ČR, vystavěného do roku 2006, přitom bohužel spadá do tříd D a E.

Firma UNIVERSAL CB je navíc registrována v Seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a spolupracuje přímo s dodavateli certifikovaných systémů (dodavateli uvedenými v Seznamu výrobků a technologií tohoto programu). Odborníci firmy UNIVERSAL CB navštívili odborné stavební semináře na téma Zelená úsporám a dobře tedy vědí, jak pro své klienty získat dotace.
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB
Energetické poradenství

Kromě toho, že firma UNIVERSAL CB je registrována v Seznamu odborných dodavatel programu Zelená úsporám, nabízí i službu energetického poradenství. Kompletní zakázka obsahuje návrh a výpočet, projekt a výpomoc až po kompletní vyřízení.

Zelená úsporám

V rámci dotačního programu Zelená úsporám provádí UNIVERSAL CB veškerou projekční, poradenskou a inženýrskou činnost pro novostavby i rekonstrukce budov. Zajistí zpracování studie, vypracuje odborný Projekt pro územní rozhodnutí a zajistí Stavební povolení nebo Ohlášení stavby. Dále zprostředkujeme všechna jednání se stavebním úřadem, poskytuje poradenskou činnost ve stavebnicví a nedílnou součástí její kompletní nabídky je i vizualizace veškerých objektů, exteriérů i interiérů.

Kalkulace staveb

Vypracování položkového výkazu výměr a ocenění prací ušetří náklady stavebníka, ale stavbu přitom nezpomalí. Stavebník získá vypracovaný nabídkový rozpočet oceněný kalkulační metodou včetně výkazu výměr. Stavební rozpočet je dokument, který předběžně určí cenu plánovaných stavebních prací. Jak u novostavby, či rekonstrukce, tak při demolicích. Předložení stavebního rozpočtu je mimo jiné jednou z nedílných podmínek výběrových řízení na stavební práce.

Projekční a inženýrská činnost

Firma UNIVERSAL CB zpracuje studii, projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení, případně ohlášení stavby. Dokáže být prostředníkem stavebníka pro úspěšná jednání se stavebním úřadem a poskytuje i poradenskou činnost ve stavebnictví. U všech objednaných zakázek zaručuje vizualizaci exteriérů i interiérů.
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB, Zateplený 9 patrový dům - Máj, České Budějovice
Obr: UNIVERSAL CB, Zateplený 9 patrový dům - Máj, České Budějovice
Shrnutí nabídky
  • Vypracování PENB (pomůže posoudit a vyhodnotit energetickou náročnost budovy - vytápění, ohřev vody, osvětlení a další energie potřebné pro provoz budovy).
  • Zaručena nejvyšší kvalita a nejlepší cena.
  • Dodavatel je registrován v Seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám (abyste ale mohli zažádat o dotace, zpracuje vám i technickou dokumentaci).
  • Dodavatel vypočítá tepelné ztráty objektu a navrhne zateplení.
  • Nakonec vypočítá i skutečné teplené ztráty objektu po realizaci zateplení.
  • Dodavatel vypracuje projekt potřebný k získání stavebního povolení.
Kvalita díla

Nejdůležitějším atributem je pro firmu UNIVERSAL CB kvalita hotového díla. Jak v detailech, tak celkovém užitném efektu. Nabízí především plné nasazení, zkušenosti, pružnost, schopnosti a hlavně vůli poskytnout vždy něco navíc. Mottem firmy se proto stal citát Michelangela Buonarroti: „Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.'
Obr: UNIVERSAL CB
Obr: UNIVERSAL CB
Firma UNIVERSAL CB provádí stavby včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Ve stavební činnosti této firmy najdete veškeré stavební práce, ale třeba i práce truhlářské. Vypracování Průkazu energetické náročnosti budov je přitom samozřejmou součástí nabízených služeb.

Cílem této firmy je co nejpřesněji pochopit, co vlastně zákazník očekává. Pro získávání informací o stavbách proto využívá nejen podrobné seznámení s projektovou dokumentací, ale ve spolupráci přímo s projektantem se snaží prověřit i jednotlivé technologie, specifikace a dodávky dílčích subdodavatelů. Kvalita celého díla v detailech i celkovém užitném efektu je tím nejdůležitějším aspektem.

Aby bylo dosaženo opravdu toho nejlepšího výsledku - kvalitní stavby - je vždy zapojen celý tým pracovníků, kteří se na konkrétní zakázce podílejí. Tým je přitom firma schopna vytvořit prakticky okamžitě, stejně jako je schopna zaručit kvalitu díla.

Pokud pro svou stavbu zvolíte právě firmu UNIVERSAL CB, už předem získáte řadu výhod, včetně získání Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), jehož nezbytnou součástí je i Energetický štítek.
UNIVERSAL CB spol. s r.o.

UNIVERSAL CB spol. s r.o.

České Budějovice, Lidická tř. 1019/182, 37007
E-mail: klein@universalcb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

UNIVERSAL CB spol. s r.o.

České Budějovice 7 , Lidická tř. 1019/182, 37007
Mobil: 602 441 520
E-mail: klein@universalcb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Potřebujete Průkaz energetické náročnosti budov?"

Buďte první a napište komentář k  "Potřebujete Průkaz energetické náročnosti budov?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE