Sanace jezu v Brně materiály Knauf TS

V minulém roce se uplatnily materiály Knauf (TS - Tiefbau Sanierung) pro sanace betonových konstrukcí na atypické vodní stavbě – sanace Cacovického jezu v Brně na řece Svitavě. Jednalo se o rekonstrukci přelivné hrany s výškou 2,4 m a šířkou 45 m pomocí mokrého torkretu TS 425.

Sanace probíhala po polovinách se zajištěním odtoku vody vždy po druhé polovině jezu. Oprava spočívala v odbourání stávajících nesoudržných vrstev podkladního betonu na celou tloušťku následné betonáže, tedy 150 mm. Poté byly do podkladu navrtány a následně aplikovány chemické kotvy průměru 12 do hloubky 35 cm s osovou vzdáleností 400mm, tedy 9 ks/m2. Na ty zhotovitel v souladu s projektem uchytil dvě vrstvy kari sítí, vždy umístěnou cca do třetiny výšky. To znamená, že krytí obou vrstev armatury je cca 50 mm. Následně se přistoupilo k torkretáži. Projektant předepsal použití metody mokrého torkretu, tedy metody, kdy materiál je strojně (omítačka PFT-G4) rozmíchán s vodou a následně putuje hadicemi již v mokrém stavu až do místa aplikace. Předepsaný beton byl C30/37 XF3 XM3- Cl 0,4 - Dmax 8. Maximální průsak 35 mm -Beton vrstev chránicích vodohospodářské konstrukce proti účinkům obrušování dle TKP ŘVC (Technické kvalitativní podmínky ředitelství vodních cest), kde nejdůležitější parametr XM3 je specifikován jako extrémní obrus. (XM1-střední obrus, XM2-značný obrus). Vzhledem k vysokému obsahu cementu 52,5 R v našem torkretu (>500 kg/m3) a malému vodnímu součiniteli tyto požadavky náš materiál splňuje. Betonáže probíhaly střídavě po pásech délky 2 m pro omezení smršťovacích trhlin. Následně se sanovaly i nábřežní zdi stejným principem i materiály, tedy přikotvení kari sítí a následná torkretáž materiálem TS 425 v tl. 80mm. 
Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním důvodem pro použití torkretové reprofilační malty TS 425 bylo především splnění přísného požadavku betonu na odolnost proti extrémnímu obrusu, který je samozřejmě při non-stop tekoucí vodě po hraně opravdu extrémní. Tato odolnost našeho materiálu je dána především vysokým obsahem kvalitního cementu a vhodnou křivkou zrnitosti.

Více info o úspěšné zakázce z pohledu investora zde.
 • Stavba: Sanace Cacovického jezu (09/2015)
 • Objednatel: Povodí Moravy s.p.
 • Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 • Generální dodavatel: Moravostav Brno a.s. a Ekostavby Brno a.s.
 • Dodavatel materiálu Knauf: Prima stavebniny s.r.o.
 • Použité materiály: TS 425 – mokrý torkret v tl. 150 mm, pevnost v tlaku > 45 MPa
 • Celková spotřeba materiálu: cca 100 t (cca 50 m3) – pytlováno á 25 kg
 • Cena stavby celková / předpokládaná bez DPH: 4,05 mil Kč / 5,16 mil Kč
Zdroj: www.knauf.cz, autor: Jiří Tahal
 • Stavba: Sanace Cacovického jezu (09/2015)
 • Objednatel: Povodí Moravy s.p.
 • Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 • Generální dodavatel: Moravostav Brno a.s. a Ekostavby Brno a.s.
 • Dodavatel materiálu Knauf: Prima stavebniny s.r.o.
 • Použité materiály: TS 425 – mokrý torkret v tl. 150 mm, pevnost v tlaku > 45 MPa
 • Celková spotřeba materiálu: cca 100 t (cca 50 m3) – pytlováno á 25 kg
 • Cena stavby celková / předpokládaná bez DPH: 4,05 mil Kč / 5,16 mil Kč
Zdroj: www.knauf.cz, autor: Jiří Tahal
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku