Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Tepelná čerpadla na vzestupu

Datum vydání: 22.04.2009 | autor:
Před několika lety byla tepelná čerpadla pro mnohé považována za drahý a nedostupný výstřelek. Nyní je situace zcela odlišná. Se stoupajícími cenami elektřiny a plynu nastává zlom a tepelná čerpadla se stávají čím dál častěji volenou alternativou vytápění. Uvádí se, že je v současné době tepelným čerpadlem vybavena každá desátá novostavba a důvodem rozhodně není klesající pořizovací cena. Při volbě způsobu vytápění stojí každý před jasně definovaným rozhodnutím. Zvolit levnější zdroj tepla s vyššími provozními náklady, nebo naopak?
Foto: PORTOBELLO, tepelné čerpadlo země - voda
Foto: PORTOBELLO, tepelné čerpadlo země - voda
Pokud okrajově zabrousíme do historie, najdeme vždy  větší skupinu lidí, kteří novinkám ne vždy uvěří a sází víc na časem prověřené technologie. Byť z dlouhodobého hlediska provozně dražší. A jak je to v případě tepelných čerpadel?

Základní principy této technologie byly objevené už v roce 1852 Williamem Thomsonem, který popsal hlavní myšlenku a princip chodu tepelného čerpadla ve své druhé větě termodynamické. To však byla pouze teorie. První prototyp sestrojil ke konci 40. let minulého století americký vynálezce Robert C. Weber. Propojil výstup mrazáku se zásobníkem na teplou vodu a pomocí potrubí a větráku vháněl přebytečné teplo do domu.

Pokud se pak vrátíme zpět do současnosti, má každý z nás doma tepelné čerpadlo. Například obyčejná chladnička je v podstatě základním modelem tepelného čerpadla. Odebírá teplo z prostoru chladničky a předává ho ven, čímž zajišťuje potřebnou teplotu uvnitř, nezbytnou pro uložení potravin a zachování jejich čerstvosti.
Foto: PORTOBELLO, tepelné čerpadlo
Foto: PORTOBELLO, tepelné čerpadlo
Foto: PORTOBELLO, tepelné čerpadlo maskované zahradou
Foto: PORTOBELLO, tepelné čerpadlo maskované zahradou
Jak již bylo zmíněno, tepelné čerpadlo představuje vyšší investici, zajišťuje však nízké provozní náklady. O kolik je však topení tepelným čerpadlem levnější a jaká se uvádí návratnost investice do něj vložené?

Za předpokladu, že byl zvolen správný typ, dokáže kvalitní tepelné čerpadlo ušetřit 40 až 55% celkových nákladů na vytápění, ale i klimatizaci rodinného domu. Rozhodně se nejedná o žádné perpetuum mobile, jak se mnozí nesprávně domnívají. U rodinných domů však ušetříte zhruba 20 až 40 tisíc korun za jeden rok. Sami můžete jednoduchým výpočtem zjistit, kolik peněz pak ušetříte za desetiletí. Je totiž velmi pravděpodobné, že ceny energií nadále porostou, proto bude dosažená úspora ve skutečnosti ještě mnohem vyšší.

Návratnost této investice nelze paušalizovat. Typů tepelných čerpadel a jejich technologií existuje celá řada, čemuž odpovídají i rozdílné pořizovací ceny. U běžného rodinného domu pak návratnost představuje zhruba šest až osm let.
Lze velice obecně a jednoduše popsat, jak tepelné čerpadlo funguje a proč je jeho provoz levný?

Jeho princip je založen na Carnotově cyklu. Na tomto principu fungují všem dobře známé chladničky a obecně všechna chladicí zařízení. Tepelné čerpadlo se skládá ze soustavy hadic a trubek, které bývají nejčastěji uložené v zemi. Teplo se pomocí kompresorů transportuje z jednoho místa na druhé. Vedle nich tvoří základ okruhu kolektor či výparník, ve kterém koluje vhodné médium, odebírající teplo okolní látce (vzduchu, zemině či vodě). Výparníkem proudí plyn o nízké teplotě, který je ohříván a jeho teplota je zvýšena stlačením v kompresoru, kde se plyn mění na kapalinu.

Poté následuje topná část kondenzátoru, ve které je teplo předáváno přímo do domu v podobě podlahového topení, či například teplovzdušného vytápění. Kapalina se zde ochladí, odevzdá skupenské teplo a je přes expanzní trysku převedena v podobě plynu zpět do výparníku.

V praxi to znamená, že stlačováním a roztahováním plynu může tepelné čerpadlo dosáhnout teploty až 65 oC. Jeho provoz je přitom levnější, jelikož čerpadlo z velké části využívá geotermální energii. Nutná je však i doplňková energie, která pohání kompresor. Tato spotřebovaná provozní elektrická energie je však pouze zlomkem toho, co by bylo zapotřebí k vytopení celého domu.
Obr: PORTOBELLO, princip tepelného čerpadla
Obr: PORTOBELLO, princip tepelného čerpadla
Na co se zaměřit při volbě správného systému? Dalším dilematem bývá rozhodnutí, zda dům vytápět pouze tepelným čerpadlem, nebo jej doplnit ještě jinou formou vytápění?

Zvolit správný typ čerpadla včetně jeho optimálního výkonu si žádá zejména podrobnou analýzu okolních podmínek (například velkost pozemku, nadmořskou výšku a podobně). Tepelná čerpadla lze podle zdroje čerpaného tepla rozdělit do několika skupin. K nejběžnějším a také nejvýhodnějším patří odběr tepla z plošného kolektoru, uloženého v zahradě. Jedná se o systém bezúdržbový, má dlouhou životnost, nízkou spotřebu energie a je bezhlučný, což mnozí jistě ocení.

Pokud není dostatečně velký pozemek, nebo není možné na něm provádět výkopy, je zcela jistě výhodnější odběr tepla ze vzduchu, nebo z vrtu. Zde je na místě zmínit i teplotní oblast, ve které se investor nachází. Vzduchové čerpadlo bude mnohem levněji pracovat na jižní Moravě, než například v Krkonoších.
Obr: PORTOBELLO, infračervené snímky
Obr: PORTOBELLO, infračervené snímky
Obr: PORTOBELLO, nabíjecí zásobník
Obr: PORTOBELLO, nabíjecí zásobník
Vytápěcí systém se většinou nenavrhuje tak, aby čerpadlo krylo celý topný výkon, protože by bylo zbytečně velké a investičně nákladné. Optimální je bivalentní vytápěcí systém, kdy při velice nízkých teplotách kryje topný výkon další zdroj tepla. Takto navržený topný systém dosáhne optimálního poměru mezi pořizovací cenou a provozními náklady. Tepelná čerpadla ideálně doplňuje elektrokotel, možná je i kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle, ta je však ekonomicky velice nevýhodná.

Tepelné čerpadlo lze efektivně využít i v nízkoenergetických domech. I při malé spotřebě energií není částka za provoz domu nízká. Dalším důvodem je možné připojení a využití řízeného větrání, které by mělo být u nízkoenergetických domů standardem.

Lze do soustav tepelných čerpadel zapojit například zásobník teplé vody?

Samozřejmě ano. Speciální vrstvové zásobníky Capito jsou určené k zapojení do soustav s tepelnými čerpadly. Nejenže je dosahováno ideálních podmínek pro dlouhou životnost tepelných čerpadel Capito, zajištěna je tím i optimalizace a hospodárný provoz těchto čerpadel. Teplá voda v kvalitě pitné vody, získaná prostřednictví výkonného výměníku, je velice žádanou variantou topných systémů.

Rady a tipy na závěr

Ideální je kontaktovat specializovanou firmu zabývající se montáží a dodávkou tepelných čerpadel. Taková firma vám ušetří nejen váš čas, ale i peníze. Postará se jak o projekt vytápění, tak o jeho realizaci a následný servis. Současná tepelná čerpadla jsou bezobslužná a také velice bezpečná. Přitom nelze zapomenout ani na možnost získání dotace ve výši až 60.000,- Kč. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí. Jsou-li pro vás však tyto informace nedostačující, obraťte se přímo na specialisty. Rádi zodpoví vaše dotazy, zpracují cenovou nabídku a poté celou zakázku zrealizují podle individuálních potřeb, představ a možností klienta.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

PORTOBELLO.CZ

Praha, U Slovanky 7/268 , 18200
Web: http://portobello.tym.cz
E-mail: boskatop@tiscali.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PORTOBELLO.CZ

Praha 8 , U Slovanky 7/268 , 18200
Mobil: 605 255 706
Web: http://portobello.tym.cz
E-mail: boskatop@tiscali.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Tepelná čerpadla na vzestupu"

Buďte první a napište komentář k  "Tepelná čerpadla na vzestupu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE