Sdílet
 

Vše o kotlíkové dotaci

Datum vydání: 29.09.2015 | autor:

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové takzvané "kotlíkové dotace" a v souvislosti s tím vyhlásilo výzvy pro kraje. K dispozici je nyní pro výměny starých kotlů na pevná paliva za ekologičtější a pro takzvaná mikro-energetická opatření 9 miliard korun. Vy sami můžete z této částky získat až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun. 

Nový kotel na pelety Nový kotel na pelety
Nový kotel na pelety

Na co lze získat dotaci

Dotaci získáte na zdroj tepla (kotel) včetně nákladů na jeho instalaci, na novou otopnou soustavu, na rekonstrukci stávající otopné soustavy včetně nezbytné regulace, měření a úpravy spalinových cest, na finančně méně náročná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč), na služby energetického specialisty a na projektovou dokumentaci. Za maximální možnou výši nákladů, ze kterých bude hrazena dotace, je považována částka 150 000 korun českých, přičemž maximální možná dotace z této částky může činit 127,5 tisíc korun. Na ekologičtější kotle na uhlí získáte dotaci ve výši 70% nákladů, na kombinované kotle (uhlí + biomasa) a plynové kotle 75% a na kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80%, přičemž dalších 5% je určeno pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Pokud ale vlastníte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, budete kvůli dotaci na nový kotel povinni zároveň realizovat
jedno z podpůrných energetických opatření (konkrétní nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):
 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepa a nebo podlahy nad sklepem
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Opravy fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády, které eliminují tepelné mosty
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (třeba konstrukcí zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkónových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří
 • Dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
Nový kotel na tuhá paliva Nový kotel na tuhá paliva
Nový kotel na tuhá paliva

Kde a kdy můžete žádat o dotaci?

O dotaci lze žádat na místně příslušném krajském úřadě, pokud konkrétní kraj vyhlásí výzvy pro své občany (resp. domácnosti).

Co je třeba doložit?

 • Samozřejmě vyplněnou žádost o poskytnutí dotace (žádosti budou k dispozici na krajských úřadech)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Uvedení typu stávajícího kotle (odhořívací, prohořívací apod.), jeho materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu
 • Prohlášení o funkčnosti kotle a používaných palivech
 • Písemný souhlas spoluvlastníků vytápěného domu, pokud je jich více
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž byl rodinný dům postaven
 • A nakonec i další přílohy, které jsou definované příslušným krajem v závislosti na jeho individuálních prioritách a potřebách souvisejících s nastavením přidělování podpory (dotace)
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Vše o kotlíkové dotaci"

Buďte první a napište komentář k  "Vše o kotlíkové dotaci"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE