Sdílet
 

Zkušenosti z české pasivní "vesničky": Úspora a spokojenost

Datum vydání: 26.05.2014 | autor:

Podhorská vesnice Koberovy nabízí návštěvníkům krom krásné přírody i pohled na český unikát – soubor 13 pasivních domů, které měly ukázat, že i v Česku může podobná technologie uspět. Vyzpovídali jsme proto autora projektu, jak je po sedmi letech spokojený s výsledkem.

Vzorový dům v Koberovech Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech
Když se řekne pasivní dům, většině čtenářů se asi vybaví energetické úspory a velký důraz na tepelnou izolaci. Domy, které však v Koberovech vidíte, byste na první pohled nerozlišili od běžné zástavby. Pěkné dřevostavby s celoplošnou nebo částečnou fasádou ze sibiřského modřínu, zapadají do celkového rázu krajiny. 

Domy vycházejí z podobné dispozice o velikosti 4–5+kk, která je výsledkem důmyslného návrhu. Hlavní obytné prostory v přízemí jsou orientovány do jižního průčelí, v severní části najdete vstupní, sociální a technické prostory, schodiště, volně navazující přístřešky pro auto a zahradní kolna. Prostor podkroví jednotlivých domů je rozčleněn klasicky do 3 – 4 ložnic, koupelny a šatny, s orientací východ – západ. Jednotlivé domy mají rozměry 9,60 x 8,60 m až 13,20 x 8,60 m s užitkovou plochou 128 m2 až 175 m2 a jsou situovány na parcelách 880 m2 až 1350 m2.
Vzorový dům v Koberovech Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech
Větrání a vytápění objektů zajišťuje větrací rekuperační jednotka s cirkulací vzduchu ATREA Duplex RB. Vytápění je teplovzdušné, v koupelnách jsou použity teplovodní otopné žebříky. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody jsou krbová kamna s teplovodním výměníkem a solární panely.

O hygienický průtočný ohřev vody se stará integrovaný zásobník tepla ATREA IZT s objemem cca 600 litrů, který zároveň slouží k akumulaci tepla, a v případě potřeby i jako záložní zdroj energie (obsahuje dvě elektrické spirály).

Roční měrná potřeba tepla na vytápění se u jednotlivých domů se pohybuje do 15 kWh/m2. Objekty jsou ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT dlouhodobě monitorovány a výsledky průběžně publikovány. Výsledky měření dokazují, že značná úspora tepla na vytápění v pasivních domech, předpokládaná výpočty je dosahována i v praktickém provozu, což potvrzují i jednotlivý obyvatelé svými fakturami. Průměrná platba za energie se u rodin pohybuje mezi 1500-2500 Kč měsíčně za vytápění, ohřev vody a elektřinu včetně osvětlení a spotřebičů.

Jelikož jde o stále unikátní projekt v českých podmínkách, vyzpovídali jsme původního autora, jak se na pasivních vesničku v Koberovech dívá s odstupem času. 
Vzorový dům v Koberovech Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech Vzorový dům v Koberovech
Vzorový dům v Koberovech
O projektu Odpovídá Ing. Petr Morávek, CSc. – autor myšlenky a projektu a ředitel společnosti ATREA s.r.o.

Proč jste se rozhodli do projektu jít? Kde vznikl ten nápad?

V roce 2005 se v Česku už začalo diskutovat o „pasivní výstavbě.“ V té době však převažovaly jednoznačně negativní názory a obavy z realizace. Lidé se báli údajného omezování svobody a architektonického návrhu, neznalosti technického řešení a vůbec panovala absolutní nedůvěra, že je něco takového možné postavit.

Jelikož se snižováním energetické náročnosti budov zabývám již 40 roků, nelíbila se mi tahle atmosféra. A protože argumentace skutkem je vždy účinnější než pouhé mluvení, padlo rozhodnutí k demonstrativnímu kroku experimentální realizace celého souboru pasivních rodinných domů. Navíc v CHKO, v srdci Českého ráje – v Koberovech. Výběr parcely pro výstavbu byl ovlivněn nádhernou a ideální polohou nevyužitého pozemku uprostřed intravilánu obce na jihozápadním svahu pod Hamštejnem.

Kde jste se inspirovali?

Možností inspirace bylo v té době žalostně málo, spíše žádné. V České republice žádný podobný ucelený souboru pasivních staveb neexistoval a dodnes také k velké škodě neexistuje.
Školicí středisko Školicí středisko
Školicí středisko
S čím jste se potýkali? Co byste dělali jinak?

Asi největším problémem vůbec byl návrh urbanistické zástavby souboru. V původně zpracovaném generelu obce Koberovy byla navržena naprosto nepoužitelná koncepce jak z hlediska dopravní obslužnosti nesmyslně průjezdná komunikace, tak z hlediska optimálního situování domů pro oslunění. Hloupá byla také navrhovaná cizorodá orientace nových domů vůči charakteru okolní stávající zástavby.

Proto jsme zpracovali nový generel zástavby souboru s vnitřní komunikací, s obratištěm, zajišťující bezpečný pohyb vozidel a dětí v areálu. Další problém nastal při návrhu architektonické koncepce pasivních domů, kdy ze strany CHKO bylo striktně vyžadováno dodržení zásad předepsaných pro výstavbu v CHKO Český ráj a navazujících na místní tradice.
Pasivní dům v Koberovech Pasivní dům v Koberovech
Pasivní dům v Koberovech
V čem tyhle požadavky spočívaly?

Šlo například o jednoduché sedlové střechy s přesahy na podélných stranách, jednoduché obdélníkové půdorysy se vstupy na podélných stranách objektu, přímé napojení přízemí na okolní terén a rozumný rozsah prosklení. Pozoruhodné je, že celá řada zásad CHKO zcela odpovídala dnešním zásadám při návrhu energeticky pasivních domů.

Samostatnou kapitolou pak bylo vlastní stavební řešení domů v pasivním standardu, jak z hlediska konstrukčního, tak i systém jejich technického vybavení. Návrhem staticky optimalizovaného dřevěného skeletu se dosáhlo výrazného snížení spotřeby konstrukčního řeziva až na pouhých 9,5 m3/dům při snížení pracnosti na staveništi až na 4 dny (bez jakékoliv prefabrikace, až po zastřešení).
Pasivní dům v Koberovech Pasivní dům v Koberovech
Pasivní dům v Koberovech
Jednou z častých obav, odrazujících zájemce od pasivních domů, je cena. Na kolik vyšel jeden dům?

Díky hromadné výstavbě všech 13 domů současně a na jednom staveništi a při optimalizaci výstavby jsme dokázali významně snížit investiční náklady a taky zkrátit celkovou dobu stavby na pouhých 7 měsíců. Základní rozpočtové náklady na průměrný dům v pasivním standardu se 135 m2 užitné plochy byly v roce 2006 v nejdražším případě 2,2 mil. Kč (včetně základů a přípojek inženýrských sítí).

Čím je projekt na české poměry zvláštní?

Především komplexním přístupem k celému souboru výstavby návrhem shodného charakteru tvarově jednoduchých až strohých objektů, sjednocením dominujících ploch střech, komplexním dokončením komunikací, všech terénních úprav a zahrad, jednotným oplocením pouze z atraktivních živých plotů. 

Dvanáct domů využívají rodiny, ten třináctý slouží jako objekt školicího střediska společnosti ATREA a díky instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 8,45 kWh je prvním energeticky skutečně nulovým objektem v ČR.
Pasivní dům v Koberovech Pasivní dům v Koberovech
Pasivní dům v Koberovech
Chystáte se nějakou vesničku ještě někde postavit?

Soubor energeticky pasivních domů v Koberovech navštívilo za dobu jeho existence již několik tisíc návštěvníků, ať již hromadně při mezinárodních akcích Dnů pasivních domů organizovaných Centrem pasivního domu, nebo soukromých konzultací individuálních klientů a zájemců, exkurzí středních a vysokých škol. Navštívila jej i řada zastupitelů měst a obcí v ČR, kterým tento ucelený soubor velmi imponoval, ale přes řadu zpracovaných studií z naší strany se žádný obdobný počin dosud nerealizoval. Navrhli jsme a postavili kolem stovky dalších pasivních domů v celé ČR, nicméně jedná se o jednotlivé individuálně řešené objekty. A tak zůstává soubor pasivních domů Koberovy v ČR stále jedináčkem.
Pasivní dům v Koberovech Pasivní dům v Koberovech
Pasivní dům v Koberovech
Pasivní dům v Koberovech Pasivní dům v Koberovech
Pasivní dům v Koberovech

O společnosti

Česká společnost ATREA s.r.o. byla založena už v roce 1990 a stala se jedním z prvních členů renomovaného sdružení Centra pasivního domu (více na www.pasivnidomy.cz). Od svého vzniku se intenzivně zabývá energetickými úsporami, kvalitou vnitřního prostředí budov a vlivem staveb na životní prostředí. V roce 2005 svoji činnost rozšířila, a jako jedna z prvních firem v České republice se začala systematicky věnovat vývoji, výstavbě, podpoře a propagaci energeticky pasivních domů (EPD), a to v rámci projektu DOMY ATREA.

Na přelomu let 2006 a 2007 realizovala pilotní projekt hromadné výstavby dvanácti pasivních domů a školicího střediska v obci Koberovy v Českém ráji. Na tento unikátní projekt navazují desítky úspěšných realizací energeticky pasivních dřevostaveb v systému ATREA po celé České republice.
Více informací najdete na domy.atrea.cz.

O Centru pasivního domu

Centrum pasivního domu je neziskovou organizací, která se zabývá energeticky úsporným stavitelstvím a podporuje kvalitu pasivních domů. Od roku 2005 poskytuje poradenství investorům i expertům ze stavebnictví a také je vzdělává. Vedle toho sdružuje prověřené architekty, projektanty, stavební firmy, výrobce stavebních materiálů a prvků a další odborníky se zájmem o pasivní domy. Centrum pasivního domu je tak nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která podněcuje a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností.
Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu

Brno, Údolní 33, 60200
Tel: 511 111 810
Web: http://www.pasivnidomy.cz
E-mail: info@pasivnidomy.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Centrum pasivního domu

Brno, Údolní 33, 60200
Tel: 511 111 810
Web: http://www.pasivnidomy.cz
E-mail: info@pasivnidomy.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zkušenosti z české pasivní "vesničky": Úspora a spokojenost"

Celkem komentářů: 1

Paráda 29.10.2014, 21:47:49

Víc takových vesniček. My teď stavíme s www.prozi.cz bungalov, ale bydlení v takové vesničcce bych si nechala líbit!

Přidat nový komentář k  "Zkušenosti z české pasivní "vesničky": Úspora a spokojenost"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE