GEODEZIE PLCH s.r.o.

Provádíme zeměměřické činnosti, vyhotovíme geometrický plán, zaměřování, vytyčování pozemků a staveb, vyhotovení účelových map. Dokumentace skutečného provedení, věcná břemena.

Dolní Lhota 4, Blansko, 678 01

GEOPARTNER s.r.o.

Nabídka geodetických prací všeho druhu v celém jihomoravském kraji, vyhotovení geometrického plánů, vytyčení hranic, podkladů pro projekt a dalších prací ...

Komenského 86, Židlochovice, 667 01

Geodetická kancelář Ing. Pavel Grée

Provádíme zeměměřičské práce od geometrických plánů až po složité geodeticko-inženýrské činnosti ve výstavbě.Geometrické plány, účelové mapy, vytyčení stávajících nebo nových hranic pozemku, vytyčení staveb.

U Sokolovny 856, Moravská Nová Ves, 691 55

Geodetické práce Jindřich Šedý

Zabýváme se především tvorbou geometrických plánů, orientačních plánů obcí, zaměřováním a vytyčováním staveb a inženýrských sítí. Dlouhodobě spolupracujeme s renomovanými firmami jako Topstav s.r.o., Ekonomické stavby s.r.o., či Klub českých turistů. Mezi naše stálé klienty také patří městské, obecní a stavební úřady.

Hostěnická 524, Pozořice, 664 07

Ing. Aleš Čech - Geodetické práce

Geodezie, geodeti

Chládkova 10, Brno, 616 00

GEOPEN, s.r.o.

Kompletní geodetické práce v investiční výstavbě. Geodetické služby pro katastr nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování pozemků i hranic.

Husovická 9, Brno, 614 00

ATLAS - geodetická kancelář

Předmětem naší činnosti jsou geodetické práce z oblasti inženýrské geodézie, mapování a katastru nemovitostí - vyhotovování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků apod.

Dr. Milady Horákové 218/31, Olomouc, 779 00

Geodézie Břeclavsko, s.r.o.

Specializujeme na veškeré geodetické práce zejména v oblasti katastru nemovitostí, čímž nabízíme kompletní servis v oboru. Vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení a scelení pozemků, vyznačení staveb i věcného břemene, upřesnění hranice pozemků, vytyčujeme hranice pozemků, provádíme účelové mapování, měření GPS, budování polohových bodových polí, jednoduché i komplexní pozemkové úpravy včetně vyhotovení digitální katastrální mapy.

Brněnská 341/14, Mikulov, 692 01

Ing. Petr Müller

Naše geodetická kancelář poskytuje veškeré geodetické práce jako polohopisné a výškopisné plány pro projektování, práce v bodových polích, zakládání veškerých staveb, vytyčování hranic pozemků, tvorba geometrických plánů, zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení veškerých staveb.

Třída Tomáše Bati 813/60, Zlín, 760 01

Ing. Igor Fiala

Provádím zaměřování novostaveb, rozdělování pozemků a vytyčování hranic.

Hlavní 38, Svratka, 592 02