Ing. Patrik Holeček

Měření a hodnocení hluku, Hlukové studie. Měření a hodnocení umělého a denního osvětlení. Projekty a povolování staveb, inženýring. Provozní řády, hygiena, PO a BOZP.

Vojnovičova 389/8, Ústí nad Labem, 40001

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí, ovzduší, hluk, GIS

Hvožďanská 2053/3, Praha-Chodov, 14800

RNDr. Jan Maňák - Ekoair - služby čistotě ovzduší

Imisní a emisní studie, matematické modely šíření znečišťujících látek v ovzduší

Nechvílova 1836/19, Praha-Chodov, 14800

ČECH - ODPADY, s.r.o.

autorizované měření plynných a tuhých emisí, odborné posudky dle zákona 86/2002 Sb. §17

Biskupský dvůr 2095/8, Praha-1, 110 0

INSET, s.r.o.

Lucemburská 1170/7, Praha, 13000

ERC Emise Redukce Concepty Praha, k.s.

U krčské vodárny 250/39, Praha-Krč, 14000

Ing. Petr Teuchner - SAM

Zátiší 748, Bohumín-Skřečoň, 73531

Miloš Procházka

Na Výsluní 1295, Rudná, 25219

Alkyon electric - Ing. Bedřich Huzlík

Družstevní ochoz 1377/19, Praha-Michle, 14000

STK Přeštice, s.r.o.

Tř. 1. máje 700, Přeštice, 33401