Sdílet
 

Transform a.s. Lázně Bohdaneč - Služby

Adresa:
Na Lužci 659
Lázně Bohdaneč
533 41
Tel:
466 921 068
Tel:
466 921 583
Tel:
800 139 416
Mobil:
603 565 192
Fax:
466 921 077
E-mail:
obchod@recyklace.cz
E-mail:
techinfo@recyklace.cz
GPS:
50.0661752-15.68733394

Služby

Společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč se zabývá zpracováním - recyklací plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů již od roku 1992. Jedná se o závod na efektivní využití odpadů, které dříve končily bez užitku na skládkách.

V současné době Transform a.s. odebírá plasty z takřka 500 sběren, obcí a měst České republiky. Do Transformu se plastový odpad ke zpracování dováží se i značně vzdálených měst a obcí. Je to důkaz odpovědného ekologického myšlení a aktivního přístupu lidí, kteří jsou za otázku odpadních materiálů zodpovědni. I díky nim můžeme recyklovat více jak 7 000 tun plastového materiálu ročně a navracet ho užitečné službě lidem.

Plastový odpad je tříděn na sběrných místech, nebo je dodáván přímo ze sběrových nádob z obcí. Z tohoto materiálu po pečlivém vytřídění a další úpravě Transform a.s. vyrábí řadu kvalitních praktických výrobků jako například plastové plotovkyterasové deskyplastová zatravňovací dlažba, plastové zahradní chodníky a obrubníkyplotové sloupky, prkna, přepravní palety, kabelové a odvodňovací žlaby, protihlukové stěny a plastové desky pro stavebnictví a zemědělství. Největší předností těchto výrobků je mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům a výborné mechanické vlastnosti.

Transform více než 35% své produkce úspěšně exportuje zejména do zemí Beneluxu, Německa, Anglie, Itálie, Polska, Slovenska, Maďarska a dalších, například severních států.

Transform Lázně Bohdaneč, zavedl a používá systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a byl certifikován jako „Odborný podnik pro nakládání s odpady“. Je členem Hospodářské komory ČRČeské asociace odpadového hospodářství.

Technologie zpracování plastových odpadů je v Bohdanči suchá.

Dodaný materiál je nejprve ručně tříděn. Zde jsou odděleny neplastové materiály jako jsou kovové předměty, sklo, papír, pryž a pod. Plasty jsou roztříděny do stanovených frakcí podle typu výrobku a materiálu ze kterého byl zhotoven. PET láhve jsou tříděny jako samostatná frakce a po slisování jsou dodávány k dalšímu zpracování specializovaným podnikům. Vytříděné frakce určené k dalšímu zpracování v Transformu se dále upravují drcením a mletím, folie pak aglomerací, což je tepelné zpracování - spečení folií do formy granulí. Z nich se v další fázi mícháním připravuje výrobní směs takového složení a vlastností, které zajistí její dobrou zpracovatelnost a požadovanou kvalitu výrobků. Tato směs je dále homogenizována, roztavena a vtlačena do kovových forem, kde dostává tvar konečného výrobku. Při zpracování nevznikají odpadní látky, vody ani exhaláty takového druhu a složení, aby ohrožovaly okolí. Závod vyhovuje všem zákonným předpisům, které se na jeho provoz vztahují.

Závod produkuje výhradně výrobky ze směsových plastů. Jejich výhodou je zcela mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré mechanické vlastnosti, nenasákavost, chemická inertnost a v neposlední řadě nízká hmotnost a plná recyklovatelnost. Jedná se zejména o zatravňovací dílce, záhonové chodníky, plotové plaňky, kabelové žlaby různých rozměrů, přepravní palety, desky, palubky a nejrůznější tyčové profily. Tyto výrobky našly uplatnění v průmyslu, zemědělství, komunální sféře i u jednotlivých občanů.

Použití těchto výrobků je výhodné jak ekonomicky, tak technicky. Transform tak vrací do měst a obcí zpět odpady, které zde vznikly, a občané se tak mohou bezprostředně přesvědčit, že separace odpadů má smysl a tyto jsou skutečně racionálně využity. Je však nutné, aby obecní a městské úřady, které jsou v mnoha případech investory staveb, vyžadovaly použití výrobků z recyklovaných plastů a podpořily tak tuto výrazně ekologicky zaměřenou iniciativu. Tento přístup je podporován nejen Ministerstvem životního prostředí, ale i jednotlivými krajskými úřady.

Záměrem akciové společnosti Transform je postupně rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat jejich kvalitu a užitné vlastnosti tak, aby se rozšiřovala i možnost jejich použití.

Činnost akciové společnosti Transform Lázně Bohdaneč je v celém svém rozsahu zaměřena ekologicky, protože zpracovává plastové odpady, které by jinak skončily na skládkách, v lepším případě ve spalovnách, a vrací tak do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů.