Bezpečí s bezdotykovou světelnou mříží Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Vytíženost logistických hal a jejich rušný provoz si žádá četná bezpečnostní opatření. K základním požadavkům patří zamezit možnosti zranění osob či poškození převáženého zboží. Přísné bezpečnostní předpisy, které jsou dány normou EN 13241-1, splňuje bezdotyková světelná mříž od společnosti Hömann. Ta je nyní standardní výbavou takřka všech rychloběžných vrat této značky.

Protože rychloběžná vrata zajišťují plynulý provoz, musí být spolehlivá a bezpečná. O to se skvěle postará světelná optická mříž, integrovaná do zárubně vrat. Bezpečí v manipulačním prostoru vrat je tak zaručeno.

Světelná mříž zabrání kolizi

Bezdotyková světelná mříž hlídá zavírací rovinu vrat až do výšky 2.500 mm, další jištění například v podobě světelné závory je tedy nadbytečné. Díky tomu, že je mříž zabudovaná přímo do zárubně, je zabráněno jejímu poškození při najíždění.

Rádiově přenášený signál se spínačem FunkCrash

Riziko zranění lidí či poškození nákladu snižuje hned několik bezpečnostních zařízení. Měkký podlahový profil SoftEdge, jenž je umístěný na spodní liště vrat, je ve svislém směru mimořádně ohebný, a proto takřka vylučuje ohrožení v podobě rychle se zavírajících vrat. Nově je v tomto profilu zabudovaný spínač FunkCrash, který při vypadnutí profilu SoftEdge z vodicí kolejnice vyšle signál do řídicí jednotky, a vrata se okamžitě zastaví. Spínač FunkCrash na rozdíl od běžných zařízení, jež fungují na principu infračerveného přenosu signálu či přenosu spirálovým kabelem, pracuje s rádiovým signálem. Tím se sníží riziko poškození při stržení kabelu nebo při znečištění přijímače či vysílače.

Více informací naleznete ZDE