Dokončená terasa (Foto: Knauf) Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Pokud vám má terasa dlouho sloužit, měli byste určitě přemýšlet o správné hydroizolaci, protože spolehlivá izolace proti případnému vniknutí vody do podkladu je základ. A nejen to. Dobře provedená izolace na terasách nebo balkonech musí navíc zabránit i průniku vlhkosti z podkladu do kladeného souvrství. V kombinaci s rychlým lepidlem Knauf Flexkleber Schnell to jde raz dva! Přesvědčte se sami!

Přehled produktů:

  • Penetrace podkladu pomocí penetrace Knauf Spezialhaftgrund
  • Rychlé lepidlo Knauf Flexkleber Schnell
  • Tmel Knauf Power Elast pro spojení hydroizolačních pásů 
  • Hydroizolační tkanina Knauf Hydroflex a páska Knauf Hydroband

Jak postupovat:

Nejprve je třeba čistý podklad napenetrovat! Je to důležitý a přitom někdy opomíjený krok při přípravě podkladu. Penetrační nátěr podklad zpevní, sníží jeho savost a zlepší přilnavost pro další vrstvu hydroizolace. Čistý podklad napenetrujte hloubkovou penetrací Knauf SPEZIALHAFTGRUND. 

Jakmile penetrační nátěr vyschne (po cca 12 hod.), naneste na povrch tenkou vrstvu lepidla Knauf FLEXKLEBER SCHNELL. Na vrstvu lepidla položte hydroizolační tkaninu Knauf HYDROFLEX. Vytlačte vzduchové bubliny a fólii přitiskněte. Lepidlo nanášejte pro každý pás zvlášť. Na přesah naneste Knauf POWER-ELAST. Vrstvu tmelu natáhněte ozubenou stěrkou. Při překrývání pásů se řiďte značkami na pásech. Na přesah přitiskněte další pás tkaniny, přitlačte ho a uhlaďte. Takto postupujte po celé ploše terasy.

Izolování napojení stěny, podlahy a rohů

Přechody u zdí domu a případně vnitřní a vnější rohy přelepte páskou Knauf HYDROBAND, resp. odpovídajícími vnitřními/vnějšími rohy Knauf HYDROFLEX. Těsnění přilepte tmelem Knauf POWER-ELAST a vrstvu srovnejte ozubenou stěrkou.

Hydroizolační vrstva je po cca 3 hodinách připravená na pokládku dlažby, kterou klademe obvyklým způsobem. Aby byla práce rychle hotová, použijeme pro nalepení dlažby opět rychlé lepidlo Knauf Flexkleber Schnell. Díky němu bude terasa již za cca 3 hodiny pochozí.

Více na www.knauf.cz

KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku