Základové desky s přidanou hodnotou

Základové desky s přidanou hodnotou

Volbu konstrukce základové desky ovlivňuje rovinatost terénu, požadavky na výšku desky a také skutečnost, zda bude dům postaven v pasivním nebo jiném standardu a další kritéria. Až na posledním místě by měla být cena.