Sdílet
 

Plynovod Nord Stream obejde Ukrajinu

Datum vydání: 23.02.2010 | autor:
Němci našli společně s Ruskem cestu, jak se při tranzitu plynu vyhnout problematické Ukrajině. Schválili plynovod Nord Stream, který problémovou Ukrajinu obejde a eliminuje tak riziko zastavení ruských dodávek. Evropa by díky tomuto projektu již neměla mrznout. Plyn bude díky plynovodu Nord Stream přepravován přes Baltské moře z Ruska až do Německa.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Tranzitní plynovod Nord Stream

Ukrajina se bohužel jeví jako nestabilní partner, s Ruskem měla opakované spory, které dokonce vedly k zastavení dodávek plynu dál do Evropy. Ukrajina přitom vydírala právě faktem, že dodávky plynu na Ukrajinu nelze zastavit, jelikož je plyn nutné posílat dál, do Evropy. Nechceme se zde ale věnovat politickým aspektům minulého konfliktu, který způsobil problémy jak domácnostem, tak hospodářství jednotlivých zemí, které jsou na ruském zemním plynu závislé.

Výstavba plynovodu Nord Stream by měla začít na jaře letošního roku, transport plynu touto cestou by pak měl být zahájen v roce 2011. Plynovod Nord Stream bude měřit 1.200 km a uvádí se, že jeho výstavba bude stát cca sedm a půl miliardy Euro.

Investice je to sice nemalá, z dlouhodobého hlediska však jde o velmi praktické a žádoucí řešení. Výhody nového plynovodu ocení i uživatelé plynu v České republice a dokonce i místní odborné firmy se tohoto projektu mohou účastnit.

Co je plynovod?

Plynovod je zařízení určené k rozvádění zemního plynu. Vlastně je to soustava potrubí pro rozvod zemního plynu na delší vzdálenosti. Doprava plynu plynovodem je o mnoho levnější, než by byla jeho přeprava po železnici. Plynovody jsou vedené pod i nad zemským povrchem, nad zemí však pouze v těch úsecích, kde je to nezbytné, nebo by bylo vedení pod zemí neefektivní (místa překonání větších toků, v průmyslových areálech a podobně).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Plynovody dělíme podle účelu na tranzitní, mezistátní, dálkové, místní, průmyslové a domovní. Podle tlaku na NTL (nízko tlaké) – do 5 kPa, STL (středně tlaké) – od 5kPa do 0,4 Mpa, VTL (vysoko tlaké) – od 0,4MPa do 4MPa a VVTL (velmi vysoko tlaké) – nad 4MPa až do 10MPa.

Materiály pro plynovody

Pro vnitřní rozvody plynu se může používat buď ocelové nebo měděné potrubí, schválené už jsou však i více vrstvé plasty). Pro tranzitní, mezistátní a dálkové plynovody se používa potrubí z oceli, které se spojuje svařováním. Sváry se nakonec ještě kontrolují pomocí rentgenu či ultrazvuku. Jejich provedení musí být bezvadné.

A právě na svařování plynovodu Nord Stream se bude kromě práce na dokumentaci podílet společnost CTR Engineering s.r.o., dceřiná firma německé společnosti CTR Engineering GmbH.

Co jsou kompresorové stanice tranzitního plynovodu?

Kompresorová stanice je nejvýznamnější a zároveň energeticky nejnáročnější součást liniové přepravy plynu. Vždy je součástí komplexní, centrálně řízené soustavy. V zásadě jde o to, že vlivem tření a odporu v plynovodu dochází ke snižování tlaku. Ten je pak vždy v určitých intervalech třeba zvyšovat na optimální hodnotu. Vliv na tlak v plynovodu ale mají i další faktory, například nepravidelnost odběru plynu.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Technologie kompresorové stanice je nejčastěji rozlehlá. Musí respektovat standardy pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Soustrojí stanice jsou většinou vybavené autonomním systémem, který zajištuje základní ochranné funkce. U velkých kompresorových stanic se navíc vyžaduje autonomní ESD (Emergency Shutdown System), který zajišťuje základní bezpečnostní zásahy při havárii a následném odstavení stanice. Autonomní musí být i systémy indikace úniku plynu a také systémy požární signalizace.

Řídící systém kompresorové stanice je nejčastěji hierarchický a víceúrovňový, přitom je propojený s  autonomními systémy. Propojení je realizované komunikačními linkami i logickými signály.

Schvalování plynovodu a kompresorových stanic

Plynovod je včetně kompresorových stanic samozřejmě nutné schválit. Příslušnému orgánu je nutné předložit doklady o umístění kompresorové stanice, údaje z potrubí (o tlaku, průměru a délce včetně výpočtů), R & I diagramy, doklady o bezpečnostním vybavení, prohlášení stavitele a provozovatele a doklad o odborném poradenství. Žádost o schválení kompresorové stanice samozřejmě odpovídá příslušné legislativě a normám.

Především je pak důležitá těsnost instalovaného plynovodu a přítomnost nezbytných bezpečnostních zařízení. Příslušnou institucí je vypracován znalecký posudek, zda plynovod a kompresorová stanice splňují požadavky nařízení a následně je vypracováno závěrečné osvědčení.

CTR Engineering s.r.o.

CTR Engineering poskytuje služby v oblasti plánování a projektování potrubních systémů a celků. Disponuje kvalifikovaným svářečským, zámečnickým a dalším personálem, potřebným pro realizaci staveb potrubních vedení a zařízení. Důraz je kladen na krátkodobé či přechodné nasazení, odbourání termínových zpoždění staveb a zajištění staveb i při zvýšeném nárůstu zakázek v konkrétním období. Pro svou spolehlivost a kvalitně odváděné služby byla společnost CTR Engineering s.r.o. přizvána právě i k realizaci přelomového projektu, strategického tranzitního plynovodu Nord Stream.

CTR Engineering disponuje svářeči, certifikovanými (TÜV, ANB apod.) pro svařovací metody: WIG/TIG (141), MAG (135), UP svařování (121), E-Hand/MMA (111) a Orbital. K dispozici má navíc přípraváře, potrubáře, zámečníky a inženýry schopné zajišťovat práce právě i v zahraničí.

Projektování a plánování potrubních vedení provádí na přání zákazníka ve 2D nebo 3D. V případě 3D projektů nabízí možnost vizualizace, kdy lze ve velmi krátkém čase zjistit u naplánované nové stavby nebo přestavby bezpečnostní, údržbové a obslužné aspekty a společně se zadavatelem je následně konzultovat. Navíc zákazník získá prohlížeč (software), kterým může průběh stavby neustále kontrolovat.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), praktické využití zemního plynu
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), praktické využití zemního plynu
CTR-Engineering cz,s.r.o.

CTR-Engineering cz,s.r.o.

Děčín, J.Š.Bara 828/19, 40502
Tel: 412 105 056
E-mail: hladik@ctr-engineering.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

CTR-Engineering cz,s.r.o.

Děčín-Rozbělesy, J.Š.Bara 828/19, 40502
Tel: 412 105 056
Mobil: 724 893 868
E-mail: hladik@ctr-engineering.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Plynovod Nord Stream obejde Ukrajinu"

Buďte první a napište komentář k  "Plynovod Nord Stream obejde Ukrajinu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE