Jak si usnadnit zavlažování o dovolené Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Známou klasikou jsou samozavlažovací nádoby, jejichž princip je využíván v truhlících a květináčích mnoha tvarů, rozměrů, objemů a podob, ovšem existuje ještě jedno zajímavé řešení, které se doslova jmenuje GARDENA Zavlažování o dovolené. Jedním tímto zařízením budeme po dobu své dovolené zavlažovat až 36 hrnkových rostlin (samozřejmě podle nároků konkrétních rostlin na závlahu). 

GARDENA Zavlažování o dovolené

Tento zavlažovací systém se aktivuje denně na 1 minutu pomocí transformátoru s integrovaným časovým spínačem. Výdej vody probíhá na každý výstup rozdělovače: světle šedý rozdělovač 15 ml/min, středně šedý rozdělovač 30 ml/min, tmavě šedý rozdělovač 60 ml/min. Zapouzdřený transformátor nízkého napětí (14 V) lze použít v interiéru i exteriéru. Držák trubky je určen k fixování až 3 kapačů na 1 květináč. Zařízení obsahuje transformátor s časovým spínačem, čerpadlo s filtrem na nečistoty, 3 rozdělovače kapek na 12 výstupů, 9 m rozdělovací hadice, 30 m kapací hadice, 36 držáků hadice a 18 uzavíracích čepiček. Skutečně zdatný pomocník v naší nepřítomnosti.

Samozavlažovací mobilní nádoby

Význam samozavlažovacích nádob stejně jako výše zmíněného zařízení netkví zdaleka jen v tom, že můžeme své milované rostliny opustit, nýbrž i v pravidelné zálivce, která pak není ani nadměrná, ani nedostatečná. Čili jde o ideální řešení pro začátečníky, ale i výborné řešení pro zkušené, stejně jako nezbytné řešení, abychom vůbec mohli odjet na dovolenou. Pokud samozřejmě nemáme po ruce někoho, komu můžeme bez obav svěřit klíče a on se nám o zálivku rostlin postará. Kromě jiného nám samozavlažovací nádoby šetří také čas.

Princip samozavlažovacích nádob je velice jednoduchý. Nádoby jsou složené ze dvou propojených částí. Ta spodní tvoří zásobník vody a ta horní představuje pěstební část, na jejímž dně jsou umístěné speciální knoty a často také kónické otvory (jakési šachtičky). A právě šachtičkami s knoty stoupá z rezervoáru vláha do horní části a to přímo do substrátu a k rostlinám. Pozor však, při výsadbě je třeba naplnit substrát i do šachtiček.
Hlavním klíčem k úspěchu pěstování v samozavlažovacích nádobách je výběr jejich správné velikosti, respektive objemu. Optimálně velký truhlík má pro konkrétní pěstované rostliny dostatek prostoru, jejich kořeny se netísní a mají k dispozici dostatek substrátu. V zásadě je vždy lepší vybírat objemnější nádoby, ovšem podle druhu rostlin, některé vyloženě vyžadují nádoby těsné.

Důležitý je též výběr druhu substrátu. Do samozavlažovacích nádob je lepší substrát hrubší a hrudkovitý, jímž vzduch snadněji prostoupí až ke kořenům.

Nesmíme též zapomenout na odtokový otvor – respektive přepad, kterým bude unikat přebytečná voda. Hladina vody totiž nesmí nikdy dosáhnout až k substrátu. Měla by zde být vrstvička vzduchu. Obzvláště pro rostliny umístěné v exteriéru, kde nejsou chráněné střechou či jejím přesahem a snadno do nich naprší, je přepad zásadně důležitý! Nadbytečná voda prostě musí z nádob volně odtékat. Substrát se nepřemokřuje, nekvasí a kořeny rostlin nezahnívají. 
Samozavlažovací nádoby jsou vhodné pro mnoho druhů pokojových a balkónových rostlin. Pěstovat v nich můžeme trvalky, letničky (jednoleté), ale i menší okrasné jehličnany a jiné dřeviny, stejně jako drobné ovoce a zeleninu. K čemu se samozavlažovací nádoby vyloženě nehodí, to je pěstování rostlin suchomilných a sukulentů.

Pokud do samozavlažovací nádoby vysazujeme mladé rostlinky, musíme je nejprve zalévat pouze shora (2 až 3 týdny), aby mohly prokořenit a poté až si brát vláhu z vlhkého substrátu. Čili až po uplynutí této doby můžeme dolévat vodu jenom do zásobníků samozavlažovacích nádob. Růst rostlin samozřejmě zlepšíme aplikací vhodného hnojiva, které však musí být u samozavlažovacích nádob rozpustné ve vodě. A pozor – jeho koncentrace musí být vždy nižší. V praxi střídáme startovací dávky hnojiv (v substrátu již mohou být), které vydrží nejdéle cca 6 týdnů. Poté nás čeká pravidelné přihnojování (pokud jsme použili obyčejný substrát, přihnojujeme již za měsíc od vysazení rostlin a jejich prokořenění). 
Co se týká samotného opuštění rostlin v samozavlažovacích nádobách a odjezdu na dovolenou, musíme především vědět, jak dlouho dovedou konkrétní druhy rostlin (roli hraje i jejich vzrůst a 'žízeň') zásobovat vláhou a živinami (pokud jsme do vody přidali rozpustné hnojivo). Jestliže si nakonec odpovíme, že na celou dobu naší dovolené nebude zásoba vody stačit, vždy musíme mít po ruce někoho, kdo nám vodu do spodních částí nádob doplní. Ovšem třeba už jen jednou či dvakrát za celou naši dovolenou, nikoli jako „otrok“ denně.

Praktické a pohledné samozavlažovací květináče a truhlíky najdete v e-shopu společnosti Boušek s.r.o.

Zdroj: www.bousekzahrady.cz
Boušek s.r.o. - ZAHRADNICKÉ PRÁCE Poslat poptávku