Sdílet
 

Jak správně položit venkovní dlažbu?

Datum vydání: 02.04.2008 | autor:
Začátek jara je vhodný nejen k rozličným pracím na zahradách, sadech a třeba i loukách. V tomto čase je dobré věnovat se i případným terénním úpravám, jelikož můžeme hned poté a vlastně v pravou chvíli terén osít či osázet. S terénními úpravami pak souvisí případná pokládka dlažby. K čemu je například úprava terénu před garáží či altánem, když nemáme vybudované zpevněné přístupové cesty a stejně zde budeme v brzké době znova kopat, jelikož dlažba se pokládá na zhutněný podklad a nezhutněné lože ze štěrkové drtě na něm? V následujících řádcích se dozvíte, jak dlažbu položit, aby výsledek odpovídal vašim představám.
Foto SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.
Foto SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.
Dlažba o výšce 60 milimetrů je určená pro chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, parkové úpravy a podobně. Čili pro plochy s menší zátěží. Tomu odpovídá i tloušťka podkladu, kdy podkladová vrstva zhutněného kameniva postačí v tloušťce 100 až 150 milimetrůukládací vrstva nezhutněné štěrkové drtě v tloušťce 40 milimetrů.

Dlažba o výšce 80 milimetrů je určená pro plochy s vyšší zátěží čili pro vozovky, průmyslové a rozličné pojízdné plochy a podobně. Zde může mít součet všech podkladových vrstev tloušťku až 650 milimetrů (v případě vozovek pro vozidla nad 3,5 tuny a za špatných geologických podmínek zároveň).

Pro dlouhou životnost 60 milimetrové dlažby, kterou běžně pokládáme na svých pozemcích, musíme dodržet následující pravidla.
Foto SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.
Foto SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.
Hlavními zásadami před pokládkou dlažby jsou příprava dobrého podkladukladecího lože. Kvalitním podkladem předejdeme budoucímu propadání dlažby, jelikož sebelepší dlažba nenahradí nedostatky v podloží a pozor, podkladní vrstva se hutní ve spádu budoucí plochy. Kladecí lože je ideální připravit ze štěrkodrtě ve vrstvě silné 3 až 5 centimetrů. Štěrkodrť se urovnává shrnovací latí po vodících lištách a hotové kladecí lože se nehutní. Velmi nevhodné je budovat kladecí lože z betonové vrstvy, jelikož ta zabraňuje pozdější možné rozebíratelnosti dlažby při všemožných potřebných výkopech a překopech či její výměně a navíc brání propouštění vody. Obzvláště u dlažby pokládané až k obvodovým stěnám domu pak mohou vlhnout stěny domu a to zvenčí i zevnitř. Voda prostě musí někam utéct.

Dlažbu pokládáme na kladecí lože, zakládáme ji v pravoůhlém rohu a pokládáme ve směru od sebe. Spáry dlažby jsou vymezeny distančníky. Nepokládáme dlažbu mechanicky poškozenou, dodržujeme spád plochy podle konkrétní dokumentace (minimálně pak 2%), pokládáme na výšku o 1 cm výš, než je její výška konečná, jelikož dlažba si vlivem hutnění sedne. Ukončení ploch je v případ potřeby nutno dořezat.

Máme-li již dlažbu položenou, je nezbytné její hutnění. Dlažbu zásadně hutníme vibrační deskou s pryžovou ochranou a hutníme ji dvakrát. Poprvé po jejím položení, podruhé po jejím prvním zapískování. Hutněním zároveň srovnáváme případné výškové tolerance.

Po prvním hutnění dlažbu spárujeme (zapískováváme), nejlépe křemičitým pískem frakce 0 až 2 milimetry a to za sucha. Předpokládejte spotřebu písku cirka 6 až 10 kilogramů na m2. Písek necháme po dobu alespoň tří týdnů na ploše a potom až zameteme.
Foto SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.
Foto SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.
Pokládaná dlažba velmi často přímo navazuje na váš plot čili plotové prvky. Při budování zděného plotu (z tvárnic či cihel) je velmi důležitá projektová dokumentace. Do tvarovek ani do rozestavěného zdiva se pak nesmí dostat voda, jelikož její vniknutí může způsobit vápenné výkvěty. Plotové tvarovky osazujeme na běžný betonový základ, zakládáme do nezámrzné hloubky a při realizaci základu doporučujeme použít ztracené bednění ZB 15-20. Základ plotu i jeho zdivo proarmujeme žebírkovou ocelí o průměru 12 až 20 milimetrů, plot zdíme na cementovou maltu nebo na mrazuvzdorné stavební lepidlo. Při zdění doporučujeme zachovávat cirka 10 milimetrové styčné a ložné spáry. Maltu vytlačenou ze spár odstraňujeme až po jejím částečném zavadnutí. Zdivo spárujeme průběžně současně se zděním, přitom je nutné znečištěné pohledové plochy důkladně očistit. Tvarovky vyplňujeme betonem třídy B15 (poměr cementu a písku je zde 1:3). Plotové stříšky osazujeme do stavebního lepidla nebo cementové malty, prostupy, otvory a případné úpravy provádíme řezáním a vrtáním, nikoli sekáním (sekání způsobuje vyštípnutí a jiná poškození stěn a tvarovek). U jednoduchých staveb plotu nepotřebujete posouzení statika. Je třeba se vyhnout spárovacím hmotám s příměsí vápna.

A ještě jedna rada na závěr. Jak u zámkové dlažby neprobarvené, tak u probarvované se může po jejím položení objevit na nášlapné vrstvě bílý povlak. Jde o takzvaný výkvět, vzniklý chemickou reakcí, způsobenou hydratací cementu. Nežádoucí výkvět na postaveném zděném plotu je jev pouze dočasný a neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci či jakékoliv nespokojenosti. Výkvět poměrně rychle zmizí.
SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.

SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.

Ivančice, Mřenková 623/106, 664 91
Tel: 737 246 972
E-mail: savanah@savanah.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

SAVANAH - EKO Ivančice, s.r.o.

Ivančice, Mřenková 623/106, 664 91
Tel: 603 809 333
Mobil: 737 246 972
E-mail: savanah@savanah.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Jak správně položit venkovní dlažbu?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak správně položit venkovní dlažbu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE