Proč vybrat na zahradu právě zámkovou dlažbu Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Jakékoli zpevněné plochy v zahradě zaujmou na první pohled a samozřejmě i ty vydlážděné. Proč si však našla do zahrad cestu právě dlažba, která byla původně určena na veřejná prostranství? Dlažba zámková?

Při rozhodování o způsobu zpevnění pochozích či pojízdných ploch v zahradě řešíme materiál ve vztahu k ceně a užitku, jeho životnost a nároky na údržbu, ale samozřejmě také praktičnost užívání, vzhled (tvar dlažby, vzor, povrchová struktura a barevnost), kompozici, sladění se stavbami a ostatními prvky zahradní architektury a nakonec i nároky na pokládku. Právě z hlediska nároků na pokládku nám vychází nejlépe nášlapné kameny, štěrk a oblázky, ovšem hned za nimi se pohybuje dlažba, kterou též není třeba ukládat do betonu, kterou lze v případě potřeby rozebrat (například kvůli výkopu) a zase položit zpět a přitom celek vždy drží pohromadě. Řeč je o dlažbě zámkové, která sice byla původně určena na veřejná prostranství, ale cestu si našla v masivním měřítku právě do našich zahrad.
Zámkovou dlažbou zpevníme příchozí a příjezdové komunikace, zpevněná automobilová stání, terasy a dvorky, zahradní chodníky a pěšiny, okolí jezírek a bazénů, podklady pergol, altánů a besídek, ale i parkoviště ve městech, před obchodními domy, průmyslovými a skladovacími komplexy a na sídlištích a nekonečné tisíce kilometrů chodníků… Samozřejmě lze použít i jiné materiály, ale ohromný nástup zámkové dlažby, která se u nás poprvé objevila v 90. letech a po krátké době začala ostatní materiály doslova válcovat. Přitom se začal postupně měnit i její dříve především „technický“ vzhled.

Zámková dlažba též řeší problém s odváděním srážkové vody, po vybetonované ploše voda prostě steče stejně jako po kameni. Zatímco dlažba, která se volně ukládá na připravený podklad, značnou část vody propouští do terénu. A to už vůbec nemluvíme o betonové (ale i plastové) dlažbě vegetační, která má ambice udržet koloběh vody na pozemku. 
Zámková dlažba se velice snadno a rychle pokládá (na velkých plochách to jde dokonce i strojově). Kromě tradičních tvarů však nabízí betonová dlažba i dlažby skladebné, které mohou být vyráběny i ve věrných imitacích kamene a dřeva, ovšem za nižší cenu a v případě imitace dřeva s řádově vyšší životností. Betonová dlažba působí přirozeně a kompaktně, je bezproblémová na údržbu a lze si vybrat z velkého množství tvarů dlaždic, skladeb, barev či colormixů, ale i struktur povrchu. Už dávno nemusí betonová dlažba vypadat jako tradiční zámkové „Íčko, Terčík či Vlnka“ (i když i ty jsou stále vyráběné a též oblíbené). 
Ohromnou předností betonové dlažby je rozebíratelnost a tedy snadná opravitelnost, výrobu betonové dlažby lze navíc pokládat za ekologickou. A pokud je betonová dlažba kvalitně vyrobena a dobře ošetřena, dosahuje vysoké odolnosti nejen vůči běžným i extrémním klimatickým podmínkám, ale i chemickým posypům a exhalátům, které se na zem dostanou spolu se srážkami. Některá betonová dlažba má též omezenu tvorbu vápenocementových výkvětů a sníženu možnost znečištění – hovoříme o takzvaných samočistících schopnostech. Samozřejmostí je protiskluzný povrch této dlažby.

Zámková klasika

Jak jsme již zmínili výše, klasická zámková dlažba, která do sebe tvarově zapadá, je vyráběna v základních podobách ÍČKO, VLNKA a TERČÍK. Dlažby Íčko a Terčík jsou opticky složené ze dvou geometrických tvarů a při vhodně zvolené kombinaci barev působí velmi plasticky. Proto jsou tyto dlažby využívané především při řešení venkovních ploch moderních sídlištních celků, na parkovištích, chodnících a komunikacích. Vhodné jsou pro všechny typy zpevněných ploch občanských a průmyslových staveb včetně ploch vystavených enormnímu zatížení od pojezdů kamionů (např. logistické areály). Samozřejmě též závisí na tloušťce (síle) dlažby a přípravě podloží. Dlažba Vlnka má zámkovou vazbu po celém obvodu kamene a svým typicky vlnkovitým tvarem se od ostatních zámkových dlažeb zásadně liší. I tato dlažba má široké uplatnění, je vhodná pro všechny typy zpevněných ploch stejně jako dlažba Íčko a Terčík. Vyrábí se však samozřejmě i mnoho dalších tvarů zámkové dlažby (Kytička, Kostička, Tesela atd.).

Plošná a skladebná dlažba

Plošná dlažba je typická většími rozměry dlaždic (30x30 cm, 50x50 cm, …). Jinak ji lze zařadit mezi dlažbu skladebnou, která se od té zámecké liší způsobem pokládky – dlaždice do sebe nezapadnou, ale ukládají se vedle sebe. Předností skladebné dlažby je variabilita a četnost geometrických tvarů, přičemž tvary skladebné dlažby můžeme různě kombinovat a skládat podle potřeby. Naprostým vrcholem ve skladebných dlažbách jsou dlaždice různých tvarů a rozměrů, které imitují přírodní kámen, ale i dřevo. Byť se na takto pokládaných plochách logicky opakují vzory z do sebe poskládaných dlaždic, na první pohled si toho nevšimneme, jelikož tvary dlaždic jsou opravdu velmi variabilní… Ovšem základ skladebné dlažby samozřejmě představují dlaždice v půdorysných tvarech čtverců a obdélníků. Obecně pak lze říci, že skladebných variant dlažeb je dnes vyráběno nespočet.

Zdroj: www.dlazba-kvalitne.cz