Která zdražení ovlivní stavebnictví a bydlení? Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Od 1.1. 2011 nás nemine zdražení stavebních pozemků, zdraží se také bydlení, především v domech, kde stát dosud reguloval výši nájemného, zdraží se i energie, voda a centrální vytápění, o polovinu se sníží státní příspěvek na stavební spoření a na úroky ze stavebního spoření se bude vztahovat 15% daň z příjmů, každý daňový poplatník si připlatí i takzvanou povodňovou daň a elektřina z velkých fotovoltaických elektráren bude zatížena srážkovou daní. Další úpravy nastaly v oblasti podpory v nezaměstnanosti a nemocenské. Jediné zvýšení nastává v oblasti příspěvku na bydlení.

Zdražení stavebních pozemků

Zdražení stavebních pozemků souvisí se zvýšením poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Pro nejvíce hodnotnou zemědělskou půdu půjde až o čtrnáctinásobek, pro tu nejméně hodnotnou o dvojnásobek. Zvýšení cen pozemků se ale bude týkat i větších měst, například v Praze by měl být průměrný nárůst cen cca 4%. K největšímu zdražení dojde v centru, směrem k okrajům větších měst se bude zdražení procentuálně snižovat. Důvodem tohoto zdražení je pro změnu nedostatek lukrativních pozemků pro komerční stavby ve městech.

Zdražení energií a vody

Předpokládané zdražení elektřiny je v průměru 4,6% oproti cenám v roce 2010. V případě plynu záleží na distributorovi a lokalitě. Například RWE zdraží v průměru o 2,3%, E.ON naopak zlevní o průměrných 4,7 procent. Voda a centrální vytápění (rozvody topné a teplé užitkové vody z výměníků) budou zdraženy v závislosti na lokalitě. V tomto případně je nutné informovat se o aktuálních cenách u svého dodavatele. Například v Plzni bude vodné a stočné zdraženo téměř o třetinu, v některých lokalitách pak minimálně.

Deregulace nájemného

Výrazně nižší nájemné v domech se státem regulovaným nájemným končí od 1.1. 2011 na většině našeho území s výjimkou Prahy a krajských měst (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) a některých větších měst Středočeského kraje, která mají alespoň 10.000 obyvatel. Zde bude cenová regulace nájemného trvat až do 31.12. 2012.

Jinak budou na většině našeho území posílena práva majitelů bytů či bytových domů (pronajímatelů). A další změny nastanou cca v polovině letošního roku. Více ZDE.

Povinné revize komínů

od 1.1. 2011 platí povinnost nechat si jednou ročně potvrdit kontrolu komínů kominíkem. V opačném případě nemůže majitel rodinného či bytového domu očekávat proplacení případných škod pojišťovnou. Nová povinnost je ukotvena v nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Více ZDE.

Povodňová daň

Každý z nás, kdo platí daně, odevzdá od 1.1. 2011 měsíčně státu 100,- Kč navíc, jelikož klesne daňová sleva na každého poplatníka daně z příjmu. Tyto prostředky by měly být připsány na účet rozpočtové položky určené na protipovodňová opatření a také odstraňování škod způsobených záplavami.

Snížení podpory stavebního spoření

O polovinu klesne státní příspěvek na stavební spoření za rok 2010, připisovaný v roce 2011. Bude to provedeno formou jednorázové srážkové daně, kterou státu odvedou dílčí stavební spořitelny a ty je přímo strhnou svým klientům. Stejně tak končí osvobození úroků z vkladů od zdanění. Od 1.1. 2011 se na ně vztahuje 15% daň z příjmu. Stejně je tomu již u úroků z ostatních vkladů v bankách.

Zdražení energie z obnovitelných zdrojů

Respektive jde o snížení zisků z výroby této energie. Změny se však nebudou týkat menších ploch fotovoltaických panelů například na střechách rodinných domů. Nový rok nepřežilo pětileté osvobození zisků z obnovitelných zdrojů energie od zdanění. Navíc byla zřízena takzvaná srážková daň na elektřinu vytrobenou fotovoltaickými elektrárnami ve výši 26%, která se dotkne všech větších elektráren, vyrábějících elektrickou energii ze Slunce, s výkonem vyšším jak 30 kW, připojených k odběrné síti v letech 2009 a 2010.

Více jak o polovinu jsou navíc od 1.1. 2011 nižší výkupní ceny elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely. Od jara 2011 už navíc nebude prakticky možné stavět nové fotovoltaické panely na loukách a polích (dle novely zákona o obnovitelných zdrojích). Předpokládá se propad investic do solární energie, což zpětně negativně ovlivní ekonomiku země. Dlužno dodat, že v roce 2010 se rozvoj fotovoltaiky podepsal na HDP 0,4 až 0,7 procenty, což v roce 2011 končí. Ohroženy jsou tak i tisíce nově vzniklých pracovních míst v tomto oboru.

Vláda se prý snaží zabránit skokovému zdražení elektrické energie souvisejícímu s „nezvládnutým rozvojem fotovoltaiky.“ Ohroženo by těmito opatřeními mělo být až jeden a půl tisíce firem, které do fotovoltaiky investovaly. V ohrožení je i přes 57 miliard korun, které do fotovoltaiky investovaly banky působící na českém trhu. Státu navíc hrozí arbitráže zahraničních subjektů (investorů).

Zvýšení příspěvku na bydlení

Jde vlastně o jedinou dávku státní sociální podpory, která je letos zvýšena. Zvýšení bylo způsobené změnou tabulek, které stanovují takzvané „normativní náklady na bydlení.“ A právě z těchto normativních nákladů je určována výše konkrétního příspěvku. Jinak řečeno, zvýší se částka, kterou stát uznává jako „potřebné náklady na bydlení.“ Maximálně si polepší 1 či dva lidé žijící v bytě v osobním vlastnictví či bytě družstevním bez ohledu na počet obyvatel města - cca o 10%. Nejméně pak získá jedna osoba žijící v bytě v obci o 10.000 až 50.000 obyvatelích – cca 2,25%. Dále platí, že na příspěvek na bydlení má nárok pouze vlastník či nájemník bytu, ve kterém má hlášen trvalý pobyt.

Taktéž se nemění podmínky získání příspěvku na bydlení. Pokud vám nestačí 30% příjmů domácnosti na bydlení (v Praze 35%), máte na příspěvek nárok. Více ZDE.