Sdílet
 

Méně obvyklé varianty hypoték

Datum vydání: 19.07.2005 | autor:

Některé banky nabízejí kromě standardního způsobu splácení hypotéky i různé zajímavé varianty splácení a služeb, s jejichž pomocí si můžete naplánovat hypotéku více „na míru“ a ta pak bude lépe vystihovat vaše požadavky.
Mezi nejzajímavější varianty bychom mohli zařadit progresivní splácení (odklad splácení jistiny), hypotéka bez poplatku, fixace na celou dobu splatnosti nebo degresivní splácení.
Pojďme si jednotlivé varianty představit a porovnat.

Progresivní splácení

(hypotéka s progresivním splácením = odklad splátek jistiny)

Progresivní konstrukce splácení umožňuje poskytnutí úvěru mladým žadatelům, jejichž příjmy na začátku profesní kariéry jsou obvykle nižší a tito žadatelé tak nemají přístup ke klasickým hypotečním úvěrům.

Systém progresivního splácení klientovi nastaví pro první rok odklad splátky jistiny, tedy jeho výdaje jsou zcela minimální a v následujících letech splátka lehce narůstá.

Podstata progresivního splácení:
Úvěr je splácen formou pravidelných měsíčních splátek, které jsou konstruovány progresivně, tj. klientovi se po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Přibližně první polovinu doby splatnosti úvěru je progresivní splátka úvěru nižší v porovnání s běžnou měsíční anuitní splátkou a přibližně druhou polovinu doby splatnosti je progresivní splátka vyšší než anuitní splátka. Klient platí měsíční splátku po celý rok ve stejné výši a pro následující období (rok) se vždy splátka zvyšuje o koeficient růstu. Způsob splácení je možno změnit na anuitní splácení, a to při změně fixace úrokové sazby na další období.

Výše volitelné progresivní splátky:
Klient si může zvolit svou první progresivní splátku. Minimální výše progresivní splátky je tedy ve výši úroků a pokud si ji klient zvolí, pak má v prvním období odloženu splátku jistiny. Následný růst progresivní splátky zajistí splacení jistiny úvěru. Díky tomu, že si klient sám volí výši splátky, jedná se o velmi individuální přístup ke klientovi.

Modelový příklad:
Výše hypotéky………………..………1 mil. Kč
Splatnost…………………………………..20 let
Fixovaná sazba na dobu 5 let .……..…4,75%
Měsíční splátka 1. rok. ………….od 3.958,- Kč
Měsíční splátka 2. rok……………od 4.184,- Kč

Hypotéka bez poplatku

Tuto variantu doporučujeme těm klientům, kteří nechtějí bance platit vysoké poplatky za vyřízení hypotéky, vedení úvěru nebo pojištění úvěru a chtějí si jednoduše zpřehlednit své platby. Klient nemusí pro samotné vyřízení úvěru disponovat hotovostí na úhradu poplatků, zjednoduší a zpřehlední své platby za služby poskytované bankou a získá možnost snížení daňového základu v důsledku odpočtu úroků u takto zahrnutých poplatků.

Podstata hypotéky bez poplatku
Klient nemusí na začátku vyřízení hypotéky disponovat žádnými volnými prostředky na pokrytí poplatků za vyřízení hypotečního úvěru (HU). V počátku vyřízení hypotéčního úvěru a i v průběhu jeho splácení kromě měsíčních splátek úvěru hradí i různé poplatky bance (za vyřízení úvěru, za správu úvěru, pojištění úvěru).

V případě služby Hypotéka bez poplatku, jsou standardní poplatky vybírány formou navýšené úrokové sazby. Běžná úroková sazba, která odpovídá volbě druhu hypotéky a délky fixace, je v případě služby Hypotéka bez poplatku navýšena o odchylku, která odráží poplatky za konkrétní úvěrový obchod.

Poznámka: navýšení sazby vychází nejlevněji u úvěrů s větším objemem, případně delší dobou splatnosti.

Modelový příklad:
Výše hypotéky ……………………1 mil Kč
Splatnost ……………..…………..….20 let
Fixovaná sazba na dobu 3 roky……5,59%

Celkem splátka standardního HU……………… 6.470,- Kč
Měsíční splátka standardního HU……..……..6.107,- Kč
+ pojistné 3,49% ze splátky měsíčně.……….. 213,- Kč
+ poplatek za správu úvěru měsíčně.…………150,- Kč

Celkem splátka u HU bez poplatku …..6.930,- Kč
Úspory s variantou HU BEZ POPLATKU:
 • za schválení (0,8% z 1 mil) ………..8.000,- Kč (u některých bank i více)
 • za správu (150,- Kč za měsíc) …..36.000,- Kč
 • za pojištění (213,- Kč za měsíc)….51.120,- Kč
 • zvýšení odečitatelné položky = vyšší úspora na daních (individuální, dle výše příjmů klienta), u klienta s průměrnými příjmy ……..36.600,- Kč

Fixace na celou dobu splatnosti

Naši makléři vám pomohou s výběrem nejvýhodnějšího typu financování vašeho záměru, bezplatně a kompletně zajistí zvolený finanční produkt a poskytnou profesionální poradenský servis po celou dobu trvání úvěru.
Nabízíme klientům rychlejší vyřízení nabízených finančních produktů se zvýhodněnými podmínkami v bankách.

Hlavním smyslem této volby je zejména jistota. Při současných velmi nízkých úrokových sazbách hypoték má klient zájem o zajištění výhodné sazby na co nejdelší dobu. Banky nabízejí fixaci úrokové sazby (fixace = bankou garantovaná neměnnost sazby) v rozmezí od 1 roku do 30-ti let.

Klient, který si bude svou sazbu fixovat lákavou roční úrokovou sazbou (jedná se o nejnižší na trhu poskytované úrokové sazby), bude stát za rok před novou nabídkou banky, kde bude další sazba na další období.
Obdobně tak klient se sazbou fixovanou na 2 roky, dostane nabídku od banky na novou sazbu za 2 roky atd.. Nabídku není možno odmítnou s tím, že mám zájem si zachovat původní úrokovou sazbu. Buď nabídku přijmu a celý zbytek úvěru splácím pod zatížením nové sazby, nebo využiji možnosti splatit nějakou část dlužného úvěru a dál pokračovat se zbytkem úvěru s novou sazbou.

Fixací na dobu splatnosti si tak klient může zajistit garanci sazby po celou dobu úvěru a tím tak neměnné podmínky.

Výhody služby:
 • úroková sazba garantovaná po celou dobu splatnosti úvěru,
 • pevně stanovená splátka po celou dobu splatnosti úvěru,
 • neměnné podmínky ze strany banky.
Nevýhody služby:
 • není možné dávat bance mimořádné splátky bez sankce při změně úrokové sazby (k její změně nedochází).

Degresivní splácení

Naši makléři vám pomohou s výběrem nejvýhodnějšího typu financování vašeho záměru, bezplatně a kompletně zajistí zvolený finanční produkt a poskytnou profesionální poradenský servis po celou dobu trvání úvěru.
Nabízíme klientům rychlejší vyřízení nabízených finančních produktů se zvýhodněnými podmínkami v bankách.
Degresivní splácení je vhodné pro ty žadatele, jejichž současné příjmy jim umožňují provádět vyšší měsíční splátky než u klasického anuitního splácení, nevyhovuje jim anuitní splácení (zpočátku se splácí především úroky a pomalu se umořuje jistina), preferují klesající úvěrové zatížení (psychologický efekt), popř. by část svých příjmů v budoucnu rádi investovali jiným způsobem.

Podstata degresivního splácení
Úvěr je splácen formou pravidelných měsíčních splátek, které jsou konstruovány degresivně, tj. klientovi se po dobu splácení úvěru výše splátky snižuje. Přibližně první polovinu doby splatnosti úvěru je degresivní splátka úvěru vyšší v porovnání s anuitní splátkou a přibližně druhou polovinu doby splatnosti je degresivní splátka nižší než anuitní splátka.

Degresivní splátka je po celý rok ve stejné výši (s výjimkou prvního období, které je zpravidla kratší) a v následujícím období (roce) se splátka snižuje o určitý koeficient poklesu. Koeficient poklesu se odvíjí od výše první zvolené degresivní splátky. Po dočerpání úvěru je klientovi zasláno Oznámení banky o dočerpání úvěru, ve kterém mu budou stanoveny degresivní splátky do konce platnosti úrokové sazby.
Způsob splácení je možno změnit na anuitní splácení, a to při změně fixace úrokové sazby na další období.

Výše volitelné degresivní splátky
Výše první degresivní splátky je volitelná, a to v rozpětí anuitní splátka až dvojnásobek anuitní splátky, přičemž klient si může zvolit jakoukoliv splátku v tomto rozpětí.

Výhody degresivního splácení
 • Měsíční splátka klesá. Finanční zatížení žadatelů spojené s poskytnutým úvěrem se tedy v čase snižuje, a to v závislosti na zvolené první degresivní splátce (a od té se odvíjejícího koeficientu poklesu).
 • Suma zaplacených úroků je nižší v porovnání s anuitně spláceným úvěrem se stejnou splatností. Klient, který je schopen splácet více než anuitní splátku může samozřejmě preferovat snížení doby splatnosti úvěru, čímž by na úrocích zaplatil méně než při degresivním splácení, ovšem jeho splátka by v čase neklesala. Musel by ji platit stále ve stejné výši (přesněji řečeno ve stejné výši po dobu platnosti úrokové sazby). Záleží tedy na klientovi, kterou variantu zvolí, banka mu dává možnost volby.
 • Individuální přístup ke klientovi – klient si zvolí, kolik by chtěl splácet a pokud je jeho zvolená splátka vyšší než splátka anuitní, tak můžeme nabídnout i degresivní splácení.
Modelový příklad:
Výše hypotéky………………..…….1 mil. Kč
Splatnost…………………………. …….20 let
Fixovaná sazba na dobu 5 let . …..…4,45%
Měsíční splátka 1. rok………….od 12.599,- Kč
Měsíční splátka 2. rok…………od 11.321,- Kč
Úspora za 20 let oproti hypotéce s anuitní splátkou: 261.128,- Kč
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Méně obvyklé varianty hypoték"

Buďte první a napište komentář k  "Méně obvyklé varianty hypoték"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE