S příchodem jara je nutné podrobit dům důkladné prohlídce, aby byly včas odstraněny všechny technické závady, které způsobila nebo odhalila zima.

Špatným znamením je opadaná omítka

Opadání omítky nízko nad úrovní terénu může být v zimě způsobeno různými příčinami.

V nejvážnějším případě je na vině porušená izolace základů, kdy vlhkost vzlíná do obvodových zdí, kde zmrzne a svým zvětšujícím se objemem roztrhá omítku. Opravu lze zajistit aplikací sanační omítky. Specializované firmy dokáží na základě odebraných vzorků zdiva určit, jaký druh sanační omítky je pro opravu nejvhodnější. Je-li však obsah vody a solí ve zdi příliš vysoký, je nutné zvolit jiný způsob vysušení, například injektáž, podříznutí domu nebo elektroosmózu.

Jinou příčinou opadané omítky může být přílišná nasákavost staré fasády. Do omítky se tak dostává dešťová voda odražená od terénu u zdi . V tomto případě většinou postačí promáčenou zeď během jara a léta vysušit dostatečným větráním. Vyschlá omítka se pak opraví, napenetruje a natře silikátovou barvou, která má schopnost odpuzovat vodu a dokáže dokonale spojit starou omítku s novou, čímž se zabrání opětovnému vypadnutí opraveného místa.

Na střeše jsou neohroženější místa poblíž oplechování

Při kontrole střechy je třeba zaměřit se na místa poblíž oplechování, a to především u komína a okapových svodů. Plech a malta mají různou tepelnou roztažnost a to může časem způsobit opadání omítky. Těmito místy pak voda snadno pronikne až do konstrukce střechy, kde může napáchat nedozírné škody. Největší nebezpečí přitom představují dřevokazné houby, pro něž je stálá vlhkost ideálním prostředím k růstu. Vzniklé škvíry a spáry je proto třeba co nejdříve utěsnit. K tomuto účelu se nejčastěji používá butylenový tmel, který se vytlačuje z tuby speciální pistolí. Tmel je stále pružný a může se nanášet dokonce i na vlhký podklad.
V okapech se nesmí držet voda

Z okapových žlabů je třeba včas odstranit napadané listí a další nečistoty a zabránit tak zadržování vody a vzniku rzi. Proti napadání nečistot do okapů je možné se chránit ochrannými mřížkami, dodávanými specializovanými firmami.