Hrubá stavba - obvodové stěny

Hrubá stavba - obvodové stěny

Hrubá stavba probíhá u každého nově stavěného domu poměrně rychle. U běžných rodinných domů trvá realizace základů, zdiva a střechy cca 2 měsíce. Větší časový úsek zaberou dílčí instalace a nakonec dokončovací práce.

Čtyři stěny – základ domova

Čtyři stěny – základ domova

Čtyři stěny - to je prostor, v kterém žijeme a trávíme podstatnou část života. Díky nim máme soukromí, intimitu a pohodu. Opačně jsou to opět tyto obvodové stěny našeho bytu či domu, s kterými veřejnost přichází do vizuálního kontaktu a podle kterých nás vědomě nebo podvědomě hodnotí.
Obvodové stěny jsou zpravidla součástí nosné konstrukce. Protože přenášejí zatížení celé konstrukce do základů a přes ně dále až do podkladové vrstvy zeminy, je nutné jim věnovat svou pozornost.