Představujeme pisoár nového tisíciletí

Představujeme pisoár nového tisíciletí

Pisoár nového tisíciletí ECOSTEP-P1 přináší vysokou úsporu vody, čili nejen finanční, ale i vysokou ekologickou návratnost. Tento pisoár je totiž bezvodý!