„Bydlíme ve skoro 40 let starém paneláku. Samozřejmě, že nám, stejně jako mnoha dalším, náš byt už nevyhovuje. Především pak bytové jádro. Proto jsme se rozhodli investovat peníze do rekonstrukce koupelny i WC. Nevíme, jestli k tomu potřebujeme nějaké povolení.“

Kristýna Brabcová, Č.Budějovice

ODPOVĚĎ


K uspokojení nároků na bydlení stále se zvyšujícího počtu obyvatel v naší zemi započala v šedesátých letech minulého století výstavba panelových domů. Pravý „boom“ pak nastal v sedmdesátých a osmdesátých letech. S ohledem na stáří domů z panelu je pochopitelné, že dnes je jejich technický stav nevyhovující a my jsme nuceni se stále častěji zabývat otázkami jejich rekonstrukcí.

Jedním z nejpalčivějších problémů jsou potom umakartová bytová jádra. Potřeba jejich rekonstrukcí je mimo jiné dána i zvyšujícími se nároky dnešních uživatelů. Nejen díky pestrému výběru dostupných materiálů nemusí být rekonstrukce až takovým problémem.

Dříve než se budeme zabývat výběrem materiálů a vybavení, případně stavební firmy, která může provést rekonstrukci bytového jádra „na klíč“, musíme si zjistit, jaké náležitosti budeme potřebovat k povolení naplánované úpravy. První cesta povede na příslušný stavební úřad. Ve většině případů nám bude stačit plánovanou rekonstrukci pouze ohlásit (za předpokladu dodržení rozměrů původního umakartového jádra), v případě, že se rozhodneme koupelnu či WC rozšířit, budeme žádat o stavební povolení.
V obou případech budou podklady pro stavební úřad totožné. Kromě toho, že prokážeme vlastnické právo k bytu (pokud jsme majiteli nemovitosti), nebo doložíme souhlas majitele k provedení rekonstrukce, budeme předkládat projekt, ze kterého bude zřejmý původní stav a navrhovaná podoba. Součástí projektu musí být technická zpráva a posouzení autorizovaného statika. Z projektu by mělo být patrné, že rekonstrukcí nebude narušena statika domu, zůstane zachován přístup ke „stoupačkám“ a podobně.

Praxe je následující: na stavební úřad písemně ohlásíme zamýšlenou rekonstrukci (přílohou budou požadované doklady), pokud ve lhůtě 30-ti dnů neobdržíme písemnou odpověď, že ohlášené práce je možno provést jen na základě stavebního povolení, můžeme se klidně pustit do práce.