Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Teplo za hřejivou cenu

Datum vydání: 14.04.2004 | autor:
Trápí vás otázka vytápění vašeho bytu nebo domku?
Energetický poradce Ing. Roman Šubrt pro vás připravil několik základních rad, jak se správně rozhodovat při výběru vytápění.
Přehledná tabulka ročních cen tepla pro vzorový rodinný domek při současných cenách energie vám usnadní rozhodování.
Pro vytápění přichází v úvahu mnoho různých druhů paliv a způsobů vytápění- jejich výhody a nevýhody.

Při rozhodování o vytápění je nutné si uvědomit několik věcí:

  • Čím je nižší potřeba tepla, tím může být palivo dražší a tedy i zdroj méně náročný na obsluhu.
  • Každý dům či byt je individuální – leží jinde, jsou jiné možnosti i zdroje paliva a pochopitelně jej obývají jiní lidé. Neexistuje proto univerzální řešení, podle kterého by šlo říci, které palivo je ideální.
  • Každé palivo má určité výhody, ale i nevýhody.
  • Do ceny paliva je nutné započítat i pořizovací cenu zdroje (kotle).
  • Ceny paliv se budou neustále měnit a není možné dopředu říci, které palivo bude za 10 či 20 let nejlevnější.
  • Čím je větší kotel (a pochopitelně i odběr tepla), tím na větší množství energie se rozpočítávají investiční (pořizovací) náklady na kotel.
Pokud si každý, kdo se zajímá o změnu vytápění toto uvědomí, zjistí, že otázka čím topit je velmi jednoduchá, ale odpovědět na ni dokáže správně snad jen Sibyla.
Při rozhodování je tedy dobré se řídit zkušenostmi ze zemí, kde je trh s energiemi volný již delší dobu a dále předpokládaným vývojem, i když nevíme, jak rychlý vývoj bude. Pochopitelně je také nutné vzít v úvahu místní podmínky a možnosti uživatele vytápění.

Trocha historie

Dřív se u nás topilo dřevem a další „biomasou“. Tento způsob vytápění byl dokonce tak rozšířený, že v 18. století v Maďarsku začalo být nedostatek paliva, neboť většina půdy byla přeměněna na pole.

Zde pak vzniklo první nařízení o pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely. Císařovna Marie Terezie vydala dekret, kterým nařizovala okolo vodních toků v Uhrách sázet vrbičky. Nás v budoucnu čeká podobný způsob vytápění.

Spalováním uhlí a ropy vniká do ovzduší uhlík, který byl po miliony let vázaný v zemi. Pokud bude tento trend pokračovat, tak se dočkáme téměř nedýchatelného ovzduší, vysokých teplot a vlhkosti vzduchu. Proto je nutné co nejdříve přejít na obnovitelné zdroje energie. Spalováním dřeva a další biomasy sice také vniká do ovzduší uhlík, jedná se ovšem o uhlík, který v ovzduší byl před několika lety či desetiletími.

Cena paliva

Foto B-PRAKTIK
Foto B-PRAKTIK
V zásadě platí, že čím je méně kvalitní palivo, tím je jeho cena nižší. Například, pokud bychom topili senem, dostaneme v současné době při ceně 100 Kč/250 kg cenu energie asi 20 haléřů za 1 kWh. Pokud cenu zvýšíme o účinnost kotle, pak je cena využitelné 1 kWh okolo 0,24 Kč/kWh. Senem pochopitelně nemůžeme topit v rodinném domě, protože to bychom pouze seděli u kotle a přikládali. Je však možné vytápět tímto palivem více domků, kdy se nám cena obsluhy rozpočítá do paliva pro každou domácnost. Ekonomicky možné je použít toto palivo přibližně od výkonu 1000 kWh, tedy asi 100 rodinných domů.

Naopak u elektřiny, kterou bychom vytápěli přímotopným způsobem se dostaneme na cenu 1 kWh okolo 1,12 Kč/kWh. Jde tedy o vytápění výrazně dražší. Pokud však budeme mít rodinný dům či byt výborně zaizolovaný, tak se, přehnaně řečeno, tento byt či dům dostatečně vytopí po zapnutí žehličky. Je tedy zbytečné stavět nákladné kotle, rozvody tepla, obsluhu a podobně.

Ceny jednotlivých paliv jsou uvedené v tabulce. Tabulka vychází ze současných cen platných v Jihočeském kraji při započítání účinnosti zdroje. V ceně práce je zahrnutá obsluha v ceně 50 Kč/hodinu.

Tabulka roční ceny tepla pro vzorový rodinný domek při současných cenách energie (duben 2004).

Kotel a palivo Předpokládaná účinnost kotle Cena energie (Kč/kWh) v ČR Cena energie (Kč/kWh) v Rakousku Roční cena stálých poplatků (Kč) Roční cena obsluhy (Kč) HU, ořech 1, kotel běžný 55% 0,60 4,10 3 000 9 000 ČU, kostka, kotel běžný 55% 0,81 2,50 3 000 9 000 HU, ořech1, automat. kotel 80% 0,41 2,81 3 000 5 000 ČU, kostka, automat. kotel 80% 0,55 1,72 3 000 5 000 Zemní plyn - klasický kotel 89% 0,915 1,78 1 920 0 Zemní plyn - konden. kotel 103% 0,79 1,54 1 920 0 Pelety 80% 0,70   500 1 500 Dřevo 80% 0,3   500 9 000 CZT 100% 1,62   0 0 Elektřina akumulační 93% 0,86 2,66 9 072 0 Elektřina přímotopná 98% 1,12 4,77 9 552 0


Z uvedené tabulky je patrná disproporce mezi cenami u nás a v Rakousku. Je to dáno pochopitelně i kupní sílou obyvatel, ale je jisté, že se naše ceny budou postupně přibližovat a za 10 až 20 let budou ceny energií na obou stranách hranice stejné.

Pro vytápění přichází v úvahu mnoho různých způsobů vytápění:

Centrální zásobování teplem

Jeho předností je, že se obyvatel nemusí starat o teplo, které mu do bytu dodává dodavatel. Tento způsob vytápění je vhodný pro hustě osídlené aglomerace, protože se může teplo vyrábět z paliv o nižší kvalitě a u větších zdrojů se částečně může vyrábět i elektřina, jejíž odprodej zlevní cenu provozu teplárny. Problém nastává, pokud je jako palivo používán například zemní plyn. Zde se nedosahuje vyšší účinnosti a proto bývá často toto teplo velmi drahé.

Elektřina

Je nutné počítat se zvyšováním cen elektřiny a proto pravděpodobně se jedná o palivo v budoucnu použitelné pouze u domů s velmi malou tepelnou ztrátou. V úvahu přichází jak vytápění přímotopné, kdy se elektřinou vytápí přímo, pouze v době špiček se vytápění omezí. Akumulační elektrické vytápění je výhodnější – využívá levné elektřiny v energetických propadech a částečně dodavatelům elektřiny pomáhá vyrovnávat rovnoměrnost odběrů elektřiny.

Tepelné čerpadlo

Jde v podstatě pouze o jiný způsob vytápění elektřinou. Je pravda, že jeho průměrná účinnost je 300%, ale pokud vyrábíme elektřinu v tepelných elektrárnách s účinností vč. přenosu elektřiny cca 30%, tak nám tepelné čerpadlo pouze vrátí energii vydanou uhlím. Na pořízení tepelného čerpadla je možné získat státní dotaci od SFŽP (Státní fond životního prostředí), pokud je dům nadstandardně tepelně izolovaný.

Zemní plyn

Toto palivo, je i při stále se zvyšujících cenách přijatelné a proto i výhodné. Vyžaduje minimální obsluhu i místo pro svojí instalaci.

Uhlí

Doposud se jedná o nejlevnější palivo. Jeho nevýhodou je špína, potřeba větších ploch pro skladování paliva a je náročné na obsluhu, i když to se dodavatelé uhlí snaží řešit vývojem automatických kotlů, které díky násypce a automatickému podavači vyžadují méně častou obsluhu. Také vzrůstá účinnost kotle.

Dřevo

Pokud má majitel domku možnost si dřevo sám nařezat, pak se jedná o nejlevnější palivo, do kterého je ovšem nutné vložit nejvíce vlastní práce. Na pořízení kotle na dřevo je možné získat státní dotaci od SFŽP.
Foto PLYNOINSTALACE
Foto PLYNOINSTALACE
Štěpky

Toto palivo je velmi vhodné pro centrální kotelny na vesnicích a menších městech, popřípadě pro vytápění větších objektů. Pro rodinné domky se jedná o nevhodné palivo, neboť vyžaduje častější obsluhu a kotle se vyrábějí od výkonu 50 kW. Na pořízení kotle na štěpky je možné získat státní dotaci od SFŽP.

Pelety

Pelety je možné považovat za palivo budoucnosti, protože jde o palivo vyrobené z biomasy a zároveň při použití šnekové dopravy ze zásobníku vyžaduje minimální obsluhu. Na pořízení kotle na pelety je možné získat státní dotaci od SFŽP.

Propan

Toto palivo má výhody zemního plynu – tedy nízké nároky na prostor a minimální obsluha. Je však nutné počítat s nádrží postavenou v exteriéru a dále pak s vyšší cenou paliva. Domnívám se proto, že jde o palivo vhodné pouze tam, kde se uvažuje v blízké době se zavedením zemního plynu.

Extra lehký topný olej

Toto palivo vyžaduje umístění nádrží na topný olej v domě, zabírá tedy místo. Mimo to se jedná o poměrně drahé palivo pro soukromé osoby.

Tip na závěr U dobře tepelně izolovaných staveb je spotřeba tepla na pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla minimální. Vzrůstá však spotřeba tepla na větrání. Proto je vhodné uvažovat o rekuperaci tepla, tedy o předehřívání čerstvého vzduchu přiváděného do místnosti vzduchem odváděným. Pokud tento systém vytápění ještě zkombinujete se zemním kolektorem (příchozí vzduch bude přiváděn trubkami položenými v zemi) získáte tak nejen předehřívání vzduchu v zimě, ale naopak jeho ochlazování v parném létě. A to jistě stojí za úvahu.

Zdroj: sdružení Energy Consulting, Ing. Roman Šubrt.

Bezplatné poradenství provádí :
sdružení Energy Consulting
Roman Šubrt
Alešova 21
370 01 České Budějovice
www.e-c.cz, roman@e-c.cz, 386 351 778.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Teplo za hřejivou cenu"

Buďte první a napište komentář k  "Teplo za hřejivou cenu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE