Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Uspořte peníze, uspořte energii

Datum vydání: 21.09.2004 | autor:
S rozšířením Evropské unie se rozbíhá spolupráce v mnoha odvětvích mezi sousedními státy, starými a novými členy Evropské unie. Spolupráce v oblasti podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie existuje mezi Horním Rakouskem a Jihočeským krajem již řadu let. Hlavním cílem je přitom efektivní využívání energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v jižních Čechách a zvýšení informovanosti široké i odborné veřejnosti, veřejné správy a dalších cílových skupin.
Současná struktura spotřeby primárních zdrojů energie v Jihočeském kraji
Současná struktura spotřeby primárních zdrojů energie v Jihočeském kraji
Představenstvo ECČB tvoří mj. zemský rada pro energetiku spolkové země Horní Rakousko Rudi Anschober, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a primátor města České Budějovice Doc. Dr. Miroslav Tetter. Anschober: „Problémy s ochranou životního prostředí a energetikou nelze řešit pouze v jednom regionu, tyto problémy se musejí řešit na přeshraniční úrovni. Čím efektivněji se v Horním Rakousku a Jihočeském kraji využívají energie a čím vyšší je zde podíl obnovitelných zdrojů energie, tím lepší to má dopad na životní prostředí a kvalitu života v obou regionech. Proto se budeme snažit naši spolupráci v ECČB zintenzívnit a rozšířit, aby intenzívní informační kampaní, kooperací podniků a společnou inovací vzrostly co možná nejzřetelněji úspory energií a podíl obnovitelných zdrojů energie.“

Ekologická elektřina a obnovitelné zdroje energie v České republice

V Jihočeském kraji stejně jako v celé České republice jsou v současné době pouze přibližně 1,5 až 2% celkové primární spotřeby energií kryty obnovitelnými zdroji energií (v Horním Rakousku již 32%). Při výrobě elektřiny se obnovitelné zdroje energie využívají jen z cca 2% (v Horním Rakousku se na výrobě elektrické energie podílejí bioplyn / větrná energie / geotermika a fotovoltaika více než 2%, včetně malých vodních elektráren (do 10 MW) tento podíl činí cca 8%). Naproti tomu na české energetické scéně hrají důležitou roli fosilní zdroje energie.

Česká republika si stanovila cíl - do roku 2010 má být 6% spotřeby energií a 8% spotřeby elektřiny kryto z obnovitelných zdrojů energií.
Struktura pevných paliv v Jihočeském kraji
Struktura pevných paliv v Jihočeském kraji
Státní energetická koncepce České republiky, která byla dne 10.03.2004 schválena českou vládou, stanoví následující strukturu primárních zdrojů energie (jako cíl do roku 2005):
 • pevná paliva: 42 – 44%
 • plynná paliva: 20 – 22%
 • kapalná paliva: 15 – 16%
 • jaderná energie: 16 – 17%
 • obnovitelné zdroje energie: 5 – 6%. Jihočeský kraj

  V Jihočeském kraji žije cca 620.000 obyvatel na ploše o rozloze 10.000 km2 (ve 43 městech a 580 obcích). V průměru s 62 obyvateli na jeden kilometr čtvereční má Jihočeský kraj nejmenší hustotu zalidnění v České republice. Třetinu území zaujímají lesy. Krajinný ráz regionu podmiňuje již tradičně rozvoj zemědělství s převažující rostlinnou výrobou a na něj navazující potravinářský průmysl. Jižní Čechy jsou jedním z turisticky nejatraktivnějších regionů v České republice, a proto zde turismus a cestovní ruch (jejichž rozvoj je kromě jiného samozřejmě podpořen také zdravým životním prostředím) hrají významnou roli.

  Jižní Čechy nejsou v oblasti výroby energií soběstačné, kromě biomasy a vodní energie se všechny ostatní primární zdroje energie (uhlí, zemní plyn, topný olej, jaderné palivo, elektřina) do jižních Čech importují. Současná struktura spotřeby primárních zdrojů energie v Jihočeském kraji je následující (data byla převzata z energetické koncepce Jihočeského kraje):
  • pevná paliva: 53%
  • zemní plyn: 24%
  • elektřina: 18%
  • kapalná paliva: 5%.
  Potenciál úspor energií v Jihočeském kraji, popř. v České republice je značný. Vyžaduje investice, moderní technologie, ale také zvýšení povědomí a osvětu.
 • Energie v jihočeských domácnostech (vytápění a ohřev vody)
  Energie v jihočeských domácnostech (vytápění a ohřev vody)
  Energy Centre České Budějovice, platforma pro spolupráci mezi Horním Rakouskem a Jihočeským krajem v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energie, se zaměřuje především na bezplatné energetické poradenství, vzdělávání a práci s veřejností. Bylo založeno před šesti lety. Vedle energetického poradenství pro domácnosti, města, obce a firmy realizuje užitečné projekty jak na regionální, tak na přeshraniční úrovni a na úrovni Evropské unie.

  Díky dobré spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje byla dne 9.9.2004 vydána např. publikace „Úspory energií“ určená pro jihočeskou veřejnost. Tato brožura o rozsahu více než 30 stránek informuje o možných opatřeních vedoucích k úsporám energií (výstavba nízkoenergetických domů, energeticky úsporné vytápění a ohřev vody, osvětlení, snížení spotřeby elektřiny, vody atd., možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie…). V brožuře jsou také obsaženy informace a kontakty na možné zdroje financování energeticky úsporných opatření (Česká energetická agentura, Státní fond životního prostředí, program PANEL pro opravy a regeneraci panelových domů, Energy Performance Contracting). Dále jsou představeny konkrétní úspěšné projekty (nízkoenergetický dům, využití solární energie pro ohřev vody a přitápění rodinného domu atd.). Hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jan Zahradník: „Důraz na snižování spotřeby energií a využívání obnovitelných zdrojů je plně v souladu s Územní energetickou koncepcí Jihočeského kraje. Tato publikace vás seznámí s možnými úsporami energií, které v konečném důsledku znamenají i úspory finanční.“ Brožuru rozešle Krajský úřad Jihočeského kraje všem jihočeským městským a obecním úřadům a dále je bezplatně nabízena v ECČB (k vyzvednutí osobně v poradenském středisku ECČB nebo lze vyžádat v ECČB její zaslání poštou.)

  Jako další příklad přeshraniční spolupráce v tomto roce lze zmínit akci „Export tour“, kterou zorganizovalo Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Hornorakouským svazem pro úsporu energií (OÖ Energiesparverband). Akci tvořil seminář v Českých Budějovicích a exkurze po jižních Čechách. Cílovou skupinou byli členové Hornorakouského Ökoenergieclusteru (tj. firmy vyrábějící a dodávající zařízení, která efektivně vyrábějí a využívají energii) a jihočeští zájemci o hospodářskou spolupráci. Cílem této akce bylo informovat o českém trhu, především o technologiích na zpracování biomasy a solárních technologiích (právní rámec, atestace, podmínky pro import kotlů na biomasu a solárních kolektorů a dotace) a navázat kontakty mezi hornorakouskými výrobci a českými firmami. Účastníci exkurze navštívili dva rodinné domy (solární kolektory a tepelné čerpadlo versus vytápění uhlím) a obecní úřad v Hartmanicích (nízkoenergetický dům vytápěný peletami, kotel 25 kW). Akce se zúčastnilo přibližně 50 zájemců z Horního Rakouska a jižních Čech.

  Na rok 2005 jsou již naplánovány následující zajímavé projekty:

  Ve spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska by představena publikace Úspory energií
  Ve spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska by představena publikace Úspory energií

  • energetické poradenské kurzy určené pro české zaměstnance veřejné správy, stavební úřady, zástupce firem a další zájemce (ve spolupráci s Českou energetickou agenturou, s Hornorakouským svazem pro úspory energií, Hornorakouskou akademií pro životní prostředí, Hornorakouským sdružením pro ochranu klimatu a dalšími partnery),

  • „Obnovitelné zdroje energie a odpadové hospodářství v obcích“ – program dalšího vzdělávání a poradenství pro starosty (ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje),

  • Výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje energie spojená s bohatým doprovodným programem (27.-29.01.2005, Praha, Výstaviště v Holešovicích).

  Zdroj: tisková zpráva Energy Centre České Budějovice, www.eccb.cz .
  Sdílení článku

  Sdílejte na sociálních sítích

  Vybíráme články

  Ohodnoťte článek kliknutím:
  Diskuze na téma "Uspořte peníze, uspořte energii"

  Buďte první a napište komentář k  "Uspořte peníze, uspořte energii"

  NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
  Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE