Vášeň jménem bonsaj Vedle tradičních rostlin si v poslední době v našich domácnostech nacházejí místo také rostliny zvané bonsaje. Přestože někteří z nás již jejich pěstování přišli na chuť, další se těchto specifických rostlin bojí. Je ovšem zřejmé, že tyto obavy jsou zbytečné.
V myslích mnohých lidí přetrvává názor, že bonsaj je rostlina vyžadující specifickou péči, jež je podmíněna téměř vědeckými znalostmi z tohoto oboru. V zásadě však můžeme říci, že všechny obavy jsou zbytečné. Pokud vám totiž dostatečně vyškolený prodejce prodá rostlinu, která je vhodná pro konkrétní podmínky prostoru, v němž bonsaj chcete pěstovat, stačí základní péče k tomu, aby vám tato exotická rostlina přinášela jen samou radost.

Základní podmínkou pro optimální růst bonsaje je výběr vhodného stanoviště. Aby rostlina prosperovala, je nutná alespoň minimální zálivka. Obecně je rozšířené pravidlo, že substrát v misce nesmí nikdy zcela vyschnout. Bonsaj je zcela nenáročná rostlina, a tak se nemusíte bát, že pokud jí neposkytnete přesné množství vody a živin, zahyne.

Samozřejmě, že občasné hnojení nebo úprava tvaru bonsaje rostlině prospívají, nejsou však zcela nezbytné pro její další příznivý růst. Co je však nutné zajistit, jsou optimální podmínky pro přezimování. Ty jsou u každého typu bonsaje zcela specifické, proto je třeba poradit se o konkrétní rostlině s prodejcem, případně vyhledat informace v odborné literatuře.

Přestože bonsaj vyžaduje zcela minimální péči, nezůstává jen další květinou v naší domácnosti, ale postupně se stává také členem rodiny. Věnovat, i když – jak už jsme zmínili – zcela minimálně, se jí musíme alespoň pár minut denně. To, do jakého tvaru konkrétně naši rostlinu upravíme, záleží víceméně na nás. Také proto každá bonsaj postupem času stále získává na své hodnotě. Tím, že každý pěstitel přizpůsobí konkrétní bonsaj obrazu svému, se každý „kus“ stává doslova originálem.

V základu rozlišujeme dva typy bonsají, a sice bytové a venkovní. Bytové druhy jsou vytvořeny z tropických a subtropických druhů rostlin. Nevyžadují přitom žádnou speciální péči, jejich nároky se přibližují těm, které vyžadují ostatní běžné pokojové rostliny.
Naproti tomu venkovní bonsaje jsou vyvinuty z rostlin pěstovaných v konkrétním klimatickém pásmu. Pro naše potřeby tedy budou optimální bonsaje, jež mají základ v květinách rostoucích v našem typu podnebí. Již podle toho je zřejmé, že takové bonsaje budou vyžadovat stejnou nebo podobnou péči jako například stromy, které rostou na naší zahradě, a to včetně zajištění potřebného zimního klidu.
Venkovní bonsaje můžeme ve výjimečných případech pěstovat rovněž v bytech, a to v době, kdy se teplota v domácnosti shoduje s venkovní teplotou, tedy přibližně v období od května do září. Přezimování pak zajistíme v závislosti na našich možnostech, nejlépe však podle konkrétních doporučení prodejce či autorů odborné literatury.

Jak jsme již uvedli, většina běžně pěstovaných bonsají má stejné nároky jako ostatní druhy rostlin. Vyžadují tedy světlo (neměli bychom je pěstovat blíže než ve vzdálenosti dvou metrů od okna), optimální teplotu, dostatečnou zálivku a také přísun živin.

Bonsaj bychom měli vždy nakupovat u specializovaných prodejců nebo v obchodě, k němuž máme důvěru. To, zda má konkrétní rostlina perspektivu dlouhého života, však alespoň částečně zkušení pěstitelé poznají na první pohled.
„Zdravý vzhled“ rostliny zaručí také její zdravý růst. Rostlina musí být rovněž dlouhodobě a správně pěstována ve speciální nádobě. To, zda tomu tak skutečně je, snadno odhalíme pomocí malého triku. Pokud totiž bonsaj uchopíme za kmen, musíme jí vyjmout z misky s celým kompaktním obalem zeminy. Tímto „fíglem“ pak můžeme rovněž zjišťovat, zda se nám daří rostlině zajistit všechny podmínky pro její správný růst.

Pořízení bonsaje není dnes nijak finančně náročné – většinu druhů těchto rostlin pořídíme přibližně za dvě stě korun. Měli bychom však dát pozor, abychom s rostlinou dostali také všechny potřebné rady, které ke správnému pěstování bonsaje potřebujeme, a to formou informací od prodavače, Mnozí prodejci k rostlině přikládají rovněž informační letáčky se všemi potřebnými údaji. Pokud ty nebudou stačit, současný knižní trh nabízí nepřeberné množství odborných publikací, které nám poradí, jak právě z té naší rostlinky udělat tu nejkrásnější a nejoriginálnější bonsaj.