S maltou HELUZ SIDI je zdění z broušených cihel jednoduché jako malování. Vezměte do ruky kýbl s válečkem a můžete malovat - anebo také zdít obvodové stěny nebo vnitřní příčky. Tak jednoduché bude díky inovativní novince, předem připravené silikátově-disperzní maltě HELUZ SIDI, zdění z broušených cihel HELUZ

HELUZ SIDI je předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění. Můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování. Je to z výroby namíchaná směs, nic se do ní už na stavbě nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit systémový váleček a mohu nanášet maltu na cihly a zdít. Jedná se o novou technologii zdění, která zajistí deklarované technické parametry výsledné konstrukce běžně dosažitelným úsilím na stavbě,“ popisuje jednoduchost zdění s novinkou HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ. S maltou HELUZ SIDI se stavba zjednoduší a urychlí, protože nanášení malty válečkem je jednoduché jako malování. Broušené zdivo však vykazuje obdobné vlastnosti (mechanické, tepelně-technické, akustické, trvanlivostní) jako u cementové tenkovrstvé malty, která je taktéž vhodné pro pasivní i nízkoenergetické domy.

Zdění je možné provádět při teplotách (prostředí i zdicích prvků) nad 1 °C . Maltu HELUZ SIDI lze nanášet na ložné plochy broušených cihelných bloků Heluz v dostatečném časovém předstihu. Celkový „otevřený čas“ je 10 minut. A následně do dalších 5 minut je možné uložit cihelný blok HELUZ do konečné pozice ve zdivu.