Zaostřeno na samonivelační podlahy O podlahách už toho bylo napsáno poměrně dost. Dnes se ale na ně zaměříme tak trochu z jiného pohledu. Umožní nám ho firma GLOBAL TRADE & SERVICES s.r.o., která nabízí moderní řešení podlah. Řeč bude o samonivelačních litých podlahách na bázi anhydritu. Tyto lité podlahy, jinak řečeno potěry, slouží k definitivnímu vyrovnání a dosažení předepsané výšky a jako podkladní vrstva pro všechny druhy podlahovin (PVC, dlažby, parketové soubory, koberce, laminátové podlahy).

Lité potěry jsou pro podlahovou vrstvu průmyslově vyráběny jako suchá směs, jež je složena z pojiva, kamenitých složek různé zrnitosti, přísad usnadňujících zpracovávání a stavebně chemických přípravků, které ve speciálních poměrech zaručují autonivelaci a vynikající technické parametry.

Samonivelační podlahy jsou vhodné zejména při výstavbě bytů, obytných domů, zimních zahrad, kancelářských a průmyslových prostor, ale i do škol nebo ubytovacích komplexů. Kde se tento druh podlahy prokázal jako nevhodný, jsou jedině vlhké prostory- jako například prádelny, garáže, sprchy a podobně.

Výhod, které svědčí pro správnou volbu takovýchto podlah, je hned několik: maximální rovnost povrchu (s maximální chybou 2mm/2m), jedinečná rychlost pokládky, velmi dobrá spodní přilnavost, vysoké výsledné pevnosti, dále se jedná o pokládku s minimální dilatací a beze spár, zajímavý je i velmi rychlý proces tuhnutí a podobně.

Za zmínku jistě stojí i jistá technická data. Tak tedy: Hodnota pH je 7,8 -9,1, objemová hmotnost výsledné podlahy je cca 2,1 kg/dm3, sypná hmotnost suché směsi – cca 1,4 kg/dm3, spotřeba cca 18,5 kg/m2/cm, doba zpracovatelnosti při daném součiniteli tepelné vodivosti je cca 30-40 minut, možnosti pochůzek již za 24 hodin po vylití, možnosti zatížení už za 70 hodin po vylití, možnost vytápění zhotovené podlahy je již po 7 - 10 dnech dle klimatických podmínek.
Samonivelační potěr na bázi anhydritu je moderní náhrada za klasické betonové potěry či podlahové mazaniny. Pro bezkonkurenční ustálenou vrchní vrstvu, kterou není potřeba dále vyrovnávat, je vhodný pro pokládku jakékoli finální nášlapné vrstvy.
Dalším důležitým krokem ve skladbě systému je obvodové dilatační vymezení, které odděluje veškeré vertikální (nosné i nenosné) konstrukce od podlahových systémů.
Důležitá je i separační fólie, jež se používá pro oddělení vrstvy litého potěru a ostatních skladebných vrstev podlah – izolací nebo stropních konstrukcí.

Jako podklad pro samotný samonivelační litý potěr slouží výplňové materiály, zejména podlahový polystyren či pěnobeton – mohou plnit i funkci vyrovnávací při extrémních nerovnostech či sklonech. Kročejová izolace je vhodná, je-li v objektu nutné dodržení normových hodnot pro útlum kročejového hluku a vzduchové neprůzvučnosti. Jako izolantu se používá polystyren, pásová buničina nebo minerální vlna v závislosti na specifikaci útlumových hodnot.

Firma GLOBAL TRADE & SERVICES s.r.o. vychází vstříc svým zákazníkům i formou dodávky materiálu. Do konkrétních projektů je firma schopna realizovat dodávky jak dovezenou mokrou cestou z mixu, tak přistavením sila se suchou směsí, jež se přímo na místě daných prací míchá na mokrou směs. Rozhodnutí, která cesta je vhodnější, ovlivňují časové faktory a složitost manipulace na samém místě prací.
Global trade services, spol. s r.o.
Poslat poptávku