Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Fakta o programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Datum vydání: 28.05.2009 | autor:
Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli například v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)


B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Čtvrtou skupinu představuje dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kdo může žádat o dotaci?

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jak podat žádost?

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank. Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů)
Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice.

Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele, (Příloha Příručky pro žadatele).

Co program Zelená úsporám přinese?

Pokud investujete do zateplení, koupě solárních kolektorů nebo dalších podporovaných opatření, sníží se vaše náklady na vytápění, případně ohřev vody. Investice se vám tedy postupně vrátí, i když jednorázové investiční náklady mohou být poměrně vysoké. A co více, provedením opatření přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Do roku 2012 také program Zelená úsporám přinese:
  • snížení emisí CO2 o 1,1 mil. tun, tedy 1% všech českých emisí
  • úsporu tepla na vytápění 6,3 PJ, tedy úsporu nákladů domácností na vytápění několik miliard korun ročně
  • vytvoření nebo udržení 30 tisíc pracovních míst
  • zlepšení podmínek bydlení pro 250 000 domácností, které dostanou podporu
  • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ
  • snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 mil. kg
Více o dopadech programu Zelená úsporám v rozhovorech a článcích v rubrice Média o nás.

Více na www.zelenausporam.cz.
Formulář se žádostí si můžete stáhnout ZDE.
ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Fakta o programu ZELENÁ ÚSPORÁM"

Buďte první a napište komentář k  "Fakta o programu ZELENÁ ÚSPORÁM"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE