Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Nabízíte služby a chcete svým zákazníkům ušetřit?

Datum vydání: 18.06.2009 | autor:
Zápis do Seznamu Odborných Dodavatelů (SOD) je bezplatný a registrovat se můžete on-line, přímo na stránkách programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Každá firma, poskytující ve stavebnictví služby, které s programem souvisejí, musí uvést své identifikační údaje, seznam dokladů, jimiž prokáže splnění kvalifikačních předpokladů a ostatní informace související s vedením v seznamu. Zapište se jako dodavatel pro program Zelená úsporám. Je to zdarma a jednoduché!
1.) Kdo se může zapsat?

Zapsat se mohou realizační a montážní firmy v dotovatelných oblastech, jako například:
 • Tepelné izolace
 • Okna
 • Střešní okna
 • Vnější dveře
 • Systém nuceného větrání s rekuperací
 • Kotle na biomasu
 • Akumulační nádrže a zásobníky teplé vody
 • Tepelná čerpadla
 • Solární kolektory
2.) Čím se musím prokázat?

Beztrestnost a bezdlužnost:
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů osoby zastupující dodavatele (jednatel, statutární orgán apod. - tato osoba musí být uvedena v sekci ´Osoby oprávněné jednat´). Výpis nesmí být starší 90 dnů
 • Čestné prohlášení dodavatele (šablona zde), které si dodavatel vytiskne, podepíše, naskenuje a vloží do žádosti. Osoba, která podepisuje čestné prohlášení, musí být uvedena v sekci ´Osoby oprávněné jednat.´
Zápis v Obchodním resp. Živnostenském rejstříku:
 •  Výpis nesmí být starší 90 dnů
Odbornou způsobilost v příslušném oboru:
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Pro jaké činnosti je potřeba dokazovat odbornou způsobilost:

Pro potřeby SOD je třeba doložit pouze osvědčení o proškolení k provádění kompletních certifikovaných zateplovacích systémů nebo k instalaci funkčních technologických celků. Při používání dílčích komponentů se osvědčení o zaškolení nepožaduje, ale je nutné postupovat podle pokynů výrobce nebo dodavatele výrobku.

Dokumenty budete potřebovat ve formě ´papírového´ výpisu i nascenované pro přiložení k on-line registraci (do velikosti do 2 MB)

3.) Jaké další informace budu potřebovat k elektronické registraci?

Před samotnou registrací si prohlédněte informativní vzor žádosti, který Vám pomůže se zorientovat při registraci.

4.) Jak probíhá registrace v on-line systému?

Nejprve se zaregistrujete v on-line registračním systému, samotná žádost o zápis se vždy vyplňuje elektronicky! Po registraci vám bude odeslán email na vámi uvedenou emailovou adresu s heslem. Pod tímto heslem se můžete přihlásit a vyplňovat elektronickou žádost. Po vyplnění všech povinných údajů a přiložení požadovaných dokladů (v elektronické podobě, jeden soubor by neměl přesáhnout velikost 2MB) žádost o registraci odešlete. Po odeslání již není možné měnit údaje, dodavatel má k dispozici pouze náhled jím vyplněné žádosti.
Schéma řízení ve věcech SOD
Schéma řízení ve věcech SOD
5.) Co s originály dokumentů - jako například výpis z Rejstříku trestů?

Všechny základní doklady (výpis z Rejstříku trestů, čestné prohlášení, výpis z Obchodního či Živn. rejstříku, osvědčení o zaškolení) následně dodavatel zašle i v listinné podobě ve formě originálů nebo úředně ověřených kopií na korespondenční adresu Státního fondu životního prostředí. Obálku označte značkou GIS - zápis SOD.

6.) Jak se úspěšně registrovat a jaké jsou nejčastější nedostatky registrací?

Co je třeba zkontrolovat, pokud vám nepřijde potvrzení vaší registrace do 30 dnů, nebo co dělat, pokud se vám nedaří do systému načíst nascanovanou přílohu - to zjistíte zde.

7.) Kdy se dozvím, zda byla moje žádost přijata?

Pracovník SFŽP překontroluje údaje a žádost do 30 dnů schválí (po schválení vám přijde email o schválení) anebo žádost vrátí zpět do stavu rozpracováno a požádá vás o doplnění údajů.
8.) Jak mohu - po výzvě pracovníků SFŽP - svou registraci doplnit?

Po vrácení do stavu rozpracováno se můžete přihlásit pod stejným heslem a údaje opravit. Poté opět žádost elektronicky odešlete.

9.) Jsem již registrovaný, ale v naší firmě došlo k nějakým zásadním změnám. Jak mám postupovat?

Vaše firma je již zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů a došlo u vás ke změně - pak podáte písemnou žádost o změnu zápisu SOD.

K této žádosti je třeba doložit doklady osvědčující změnu údajů (opět je nutné je doložit originály nebo úředně ověřené kopie). Vše zašlete na korespondenční adresu SFŽP v označené obálce značkou GIS - změna SOD.
10.) Potřebujete více informací?

Prostudujte Příručku dodavatele a dostupné informace na těchto webových stránkách (např. Otázky a odpovědi, Dokumenty ke stažení, Média o nás).

Těšíme se na vaši účast v programu. Naším cílem je zpřístupnit program nejširším vrstvám firem provádějícím kvalitní práci! Pomozte nám vaší přihláškou!

Děkujeme Vám. Váš tým Zelená úsporám!
ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nabízíte služby a chcete svým zákazníkům ušetřit?"

Buďte první a napište komentář k  "Nabízíte služby a chcete svým zákazníkům ušetřit?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE