Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Jak uspořit energie s programem Zelená úsporám?

Datum vydání: 31.07.2009 | autor:
Pořízením solárních kolektorů uspoříme na ohřevu užitkové vody, ale třeba i na ohřevu vody v našem bazénu. Výměnou starých oken za nová zase snížíme úniky tepla místy obvodového pláště domu, která jsou jinak známá pro své největší energetické ztráty. Stejně si však pomůžeme i zateplením domu a u novostaveb výstavbou takzvaného domu pasivního, často dřevostavby. Nemémě důležité ale jsou i zdroje energií. Podporovány jsou obnovitelné zdroje energie, a vůbec takové zdroje, které nejméně zatěžují životní prostředí. Konkrétně se zaměříme na vytápění peletkami. A nově si můžete v  on-line kalkulačce i spočítat, kolik vlastně protopíte.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
1. Solární systémy

Solární kolektory jsou zařízení, která získávají teplo ze Slunce. Laici je znají jako černé deskovité panely, instalované nejčastěji na střechách domů. Lze jimi ohřívat užitkovou vodu, ale i přitápět, pokud část ohřáté vody pustíme do topného systému ústředního vytápění domu. Abychom však dotaci na pořízení solárních kolektorů vůbec získali, musíme pro konkrétní rodinný dům instalovat takovou plochu solárních panelů, která nám vystačí k ročnímu zisku alespoň 2.000 kWh (cca 3 m2 plochy solárních panelů). Podporovány přitom nejsou fotovoltaické panely určené pro výrobu elektřiny. K takovému účelu jsou spuštěné jiné podpůrné programy než zrovna program Zelená úsporám.

Pro přeměnu solární (sluneční) energie na tepelnou lze použít různé typy kolektorů. Plastové využíváme pro provoz bazénů, ploché deskové kolektory s jednoduchým či dvojitým zasklením jsou zase vhodné pro domácnosti. Mají měděný či hliníkový absorber, kterým protéká nemrznoucí směs přiváděná do akumulační nádrže, kde se ohřívá užitková nebo topná voda.

Přitom nejlepší jsou kolektory s vakuovou izolací. A právě na samotné špičce vývoje stojí kolektory trubicové, které mají absorbér uzavřen ve skleněné trubici s vytvořeným vakuem. Zásadně používáme akumulační nádrže o objemu větším než 1000 litrů. Z nich odvádíme užitkovou či topnou vodu a pro období, kdy je nedostatek solární energie, mají tyto nádrže instalováno elektrické topné těleso.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
2. Nová okna

Okny z domu běžně uniká nejvíc tepla. Je to dáno velikostí plochy prosklení. Tomuto faktu se můžeme bránit několika způsoby. Za prvé můžeme stávající okna vyměnit za nová izolační včetně izolačních skel. Běžná jsou dnes už i izolační trojskla s výplní inertními plyny. Rám nových oken přitom může být plastový (dnes až 8 komorový) nebo dřevěný, z lepených dřevěných hranolů, kdy hovoříme o takzvaných EUROOKNECH.

Druhou možností je vystavět dům v pasivním standardu a tomu přizpůsobit nejen výběr oken, ale i jejich orientaci. Okna pasivních domů jsou součtem ploch svých prosklení orientována na jih. Využijeme-li pak i speciální fólie aplikované na vnější sklo, dosáhneme nejnižšího možného úniku tepla okny a za ideálních podmínek nám pak takto uspořádaný systém oken může vypomoci i s udržením ideální teploty, ale i prosvětlenosti interiéru (za dostatečně slunného počasí).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Srovnáme-li plastová okna a dřevěná EUROOKNA, zjistíme že plastová okna jsou téměř bezúdržbová, EUROOKNA zase představují pro přírodu menší ekologickou zátěž (hlavně při výrobě). Plastová okna jsou levnější, EUROOKNA však dominují svým vzhledem. Kvalitní plastová okna snadno odolávají nešetrnému používání, EUROOKNA ale mají při správné údržbě velmi dlouhou životnost. A nevýhody? U plastových oken je to vysoká ekologická zátěž a nevhodnost použití pro historické objekty a jakkoli výjimečné stavby. Nevýhodami EUROOKEN jsou vysoká cena a nutnost pravidelné údržby.

Rozdíl mezi klasickými dřevěnými (často špeletovými) okny a EUROOKNY je přitom zásadní. Profily dřevěných EUROOKEN jsou vyráběné z lepených dřevěných hranolů, zatímco tradiční dřevěná okna jsou typická rukodělnou řemeslnou prací truhláře. Rozdíl poznáme na první pohled.
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
3. Zateplení fasády a střechy

Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám v podstatě vystačíme s kvalitním zateplením stávající stavby bez ohledu na konkrétní tloušťku izolace. Konkrétní izolaci však musí navrhnout projektant a ta musí podmínkám programu odpovídat. Pokud však chceme splnit standard pro pasivní domy, izolujeme dům podstatně větší tloušťkou tepelné izolace, často i přes 30 centimetrů a dokonce i na místech, která se běžně vůbec neizolují.

Zateplovací systémy se nejčastěji používají vnější. Vnitřní zateplení je aktuální pouze v případech, kdy má dům kvalitní fasádu, případně i se štukovou výzdobou (historické objekty). Potom však nemá smysl, aby mělo vnitřní zateplení tloušťku větší jak 8 mm a výsledný efekt nebude příliš výrazný. Z vnějšího zateplení můžeme využít kontaktní či provětrávané zateplovací systémy.
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz), špatně zateplená střecha&nbspv&nbspzimě
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz), špatně zateplená střecha v zimě
Kontaktní systémy tvoří jednolitý celek, složený z jednotlivých vrstev, u provětrávaných systémů vkládáme tepelnou izolaci mezi nosné prvky roštu , připevněného k nosné části zdiva. Přitom je vytvořena provětrávaná mezera tloušťky alespoň 25 mm a připevněný fasádní obklad (keramika, dřevo, ale i lícové zdivo a jiné).

Jako tepelná izolace se používá expandovaný či extrudovaný pěnový polystyren, pěnový polyuretan (PUR), minerální vlna a pěnové sklo. U dřevostaveb a nízkoenergetických a pasivních domů se pak setkáme i s celulózou, slámou, izolací z dřevitých vláken, konopí či lnu.

Pro zateplení střechy se nejčastěji používá izolace z minerálních vláken v kombinaci s parotěsnou zábranou. Nezateplenou střechu poznáme v zimě na první pohled. Na takové střeše totiž sníh rychle roztaje, zatímco na zateplené nikoli.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: www.agromechanika.cz, kotel a zásobník na peletky
Foto: www.agromechanika.cz, kotel a zásobník na peletky
4. a 5. Kotle a obnovitelné zdroje paliva

Výměna stávajících kotlů či pořízení ekologických (přírodu šetřících) forem vytápění do novostaveb spadají do kategorie podpory „Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.“ Sem vlastně patří i již zmíněné solární kolektory s výjimkou fotovoltaických systémů určených k výrobě elektřiny (ty programem Zelená úsporám podporované nejsou).

O podporu může žádat každý, kdo se rozhodl vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá či  kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění.

Například kotel na biomasu (zplynovací kotle na spalování dřeva, kotle na peletky, dřevěné brikety a okrajově třeba i kotle na spalování kompostu), tepelná čerpadla a další. Přičemž podstatný je zde pojem OBNOVITELNÝ ZDROJ energie.

A co je to vlastně ona BIOMASA? Souhrn látek tvořících těla všech živých organismů (rostlin, bakterií, sinic a hub, ale i živočichů). Tímto pojmem je však nejčastěji označována rostlinná biomasa využitelná právě pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto je obnovitelným zdrojem energie.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), tepelné čerpadlo
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), tepelné čerpadlo
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), peletky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), peletky
6. Využití peletek pro vytápění

Samostatnou a velmi aktuální kapitolou je pak využití peletek pro vytápění. Peletky jsou pod vysokým tlakem lisovaný dřevní odpad z pil a dřevozpracujících firem, většinou bez přísady pojiv. Jsou odolné vůči nárazu, mají minimální nároky na skladování a umožňují automatizaci spalování (plný zásobník nám vystačí na několik dní až týden vytápění, aniž bychom museli manuálně přikládat). Peletky se vyrábějí z čisté dřevní hmoty na matricových protlačovacích lisech. Vlastně nahrazují běžná polínka, štěpky a lisované dřevěné brikety.

Výjimečné jsou svou hmotností (1,4 kg/dm3), vysokou výhřevností (do 18 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1%) i vody (cca 10%). Průměr peletek se pohybuje od 6 do 20 mm a délka od 10 do 40 mm. Například 200 g dřevěných peletek o průměru 6 mm nám vystačí na výrobu 10 l vody pro mytí nádobí nebo 3,5 minuty sprchování při 42 oC či ½ hodiny vytápění bytu o podlahové ploše 100 m2 při venkovní teplotě – 12 oC.

Pro spalování peletek jsou vyráběné speciální kotle s automatizací spalování a tedy i zásobníkem. Záleží jen na objemu zásobníku. Je logické, že objemnější zásobník nám zajistí bezpracné vytápění po delší dobu (řádově v dnech). Výkonové řady kotlů na peletky dosahují výkonu 24 kW až 650 kW a můžeme je dokonce kaskádovitě spojit do dalších výkonů. Tyto kotle tedy lze využít i v systémech centrálního zásobování teplem. Na druhou stranu jsou však vhodné i jako záložní jednotky.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), peletky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), peletky
Foto: www.vyjimecnedomy.cz
Foto: www.vyjimecnedomy.cz
7. Pasivní domy

Ideálně navržený a také umístěný pasivní dům by měl mít kompaktní a málo členitý tvar a jeho hlavní prosklená část fasády by měla být směrována na jih (případně jihozápad či jihovýchod). Nejmenší plocha oken tedy musí být na severní straně a největší na straně jižní. Okna nesmí být zastíněna okolní zástavbou, terénem či vzrostlými stromy, na druhou stranu je však třeba zřídit mechanické či automatické letní stínění proti přehřívání interiéru. I místnosti takového domu musí být umístěné s ohledem na světové strany a tedy i prosklení domu, ovšem i s ohledem na vzduchotechniku a vytápění.

Cílem je vždy vytvoření dokonale fungujícího a energeticky co nejúspornějšího řešení. Je nutné, aby návrh stavby vycházel nejen z architektury a několika zásadních pravidel, ale především i ze stavebně – technických řešení. Pasivní dům přitom nebývá dražší než jiné stavby. Cenu domu mnohem víc ovlivní prostorové nároky investora a jeho nároky na vybavení než samotná výstavba v pasivním standardu.
Foto: www.vyjimecnedomy.cz
Foto: www.vyjimecnedomy.cz
Foto: www.vyjimecnedomy.cz, dům Altera
Foto: www.vyjimecnedomy.cz, dům Altera
Energeticky pasivní domy (zkráceně pasivní domy z německého Passivhaus, česká zkratka EPD) jsou stavby, které splňují dobrovolná (ovšem přísná) kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonickým stylem či stavebním systémem. Je to dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Standardu pasivního domu předcházela méně přísná kritéria úspor energií na provoz, platná pro takzvané nízkoenergetické domy. Technologicky nejdokonalejší variantou pasivního domu je takzvaný energeticky nulový dům. Takový dům pro své energetické potřeby plně využívá místní zdroje.
Foto: www.vyjimecnedomy.cz, dům kompakt
Foto: www.vyjimecnedomy.cz, dům kompakt
.
.
Víte, kolik protopíte?

Jak hospodárně vytápíte váš rodinný nebo bytový dům zjistíte s pomocí jednoduché kalkulačky, kterou jsme pro vás připravili. Stačí zadat několik základních údajů a naše kalkulačka vám ukáže, jak účinně ve svém domě využíváte energii spotřebovanou na vytápění. Je váš dům mimořádně hospodárný, nebo naopak extrémně nehospodárný? Výsledek pro vás může být vodítkem, zda se vám vyplatí žádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Kalkulačku naleznete zde.

Pro výpočet hospodárnosti vytápění ve vašem rodinném nebo bytovém domě zadáte velikost vytápěné podlahové plochy, teplotu, na kterou vytápíte, zdroj vytápění a množství spotřebovaného uhlí, plynu, elektřiny nebo jiného otopu za jeden rok. Aby měl výsledek co nejlepší vypovídací hodnotu, porovná kalkulačka vámi zadané údaje i s regionálními klimatickými daty za zvolené období. Pro případ, že byste si nevěděli s vyplněním formuláře rady, je u každého pole uvedena praktická nápověda, jaký údaj a ve kterém poli uvést a kde tyto údaje naleznete.

Kalkulačka vypočte průměrnou spotřebu tepla na vytápění vašeho domu a zařadí váš dům do škály od mimořádně hospodárného až po extrémně nehospodárný. Zároveň vám i poradí, od jaké hranice spotřeby tepla má váš dům nárok na získání dotace z programu Zelená úsporám a navrhne, jaká opatření provést pro zlepšení hospodárnosti vytápění vašeho domu a tím dosáhnout nejen finančních úspor, ale nižšími emisemi skleníkových plynů přispět i k lepšímu životnímu prostředí.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak uspořit energie s programem Zelená úsporám?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak uspořit energie s programem Zelená úsporám?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE