Sdílet
 

Sanace železobetonových konstrukcí

Datum vydání: 03.11.2009 | autor:
Přes veškeré zvláštnosti momentální situace na finančním i stavebním trhu v ČR a celé EU, která se nepříjemně odráží do fungování dosud vybudovaných vztahů a prodejních příležitostí, přichází firma Knauf s novinkou v oblasti dodávek stavebních materiálů, zejména v oblasti sanace a obnovy železobetonových konstrukcí inženýrských a průmyslových staveb.
Foto: KNAUF PRAHA
Foto: KNAUF PRAHA
Životnost železobetonových konstrukcí se do jejich prvních vážných oprav pohybuje někde na hranici 30 až 40 let od jejich vybudování. Když si uvědomíme, že většina těchto objektů byla v ČR postavena v rozmezí 60. až 80. let minulého století, dostali jsme se právě na hranici této první etapy životnosti.

Je jasné, že tato etapa nepřišla ze dne na den. Je to odraz situace minulých let, kdy v případě oprav těchto konstrukcí docházelo k systematickému odsouvání celé problematiky do nepreferovaných úrovní v rámci plánování financí a údržbového harmonogramu.

Dalším vážným důvodem, proč jsme se rozhodli vkročit do tohoto projektu v této nelehké době, je fakt, že se o tuto problematiku začínají živě zajímat vládní činitelé a přicházejí s celou řadou návrhů na řešení nelichotivé situace na trhu práce a investic. Velká většina řešení a návrhů směřují právě k podpoře oprav a rozvoje infrastruktury. Naštěstí se jedná o politické téma, které jde napříč celým současným politickým spektrem.

Celý soubor uváděných signálů z trhu a celková podpora nejen z okruhu vládních činitelů, ale také prostřednictvím nejrůznějších podpůrných finančních fondů EU, nás posouvá do této problematiky právě teď a tady. Nezbývá než objasnit, s čím tedy Knauf konkrétně přichází.
Foto: KNAUF PRAHA
Foto: KNAUF PRAHA
V první etapě se jedná o ucelenou řadu zhruba 16 produktů materiálně sestavených na minerální bázi s obsahem zušlechťovacích přísad, které budou ve většině případů baleny do 25kg papírových pytlů. Celou novou produktovou řadu jsme pojmenovali Knauf TS (TS-tiefbausanierung – což v překladu znamená sanace průmyslových staveb). V rámci již zmiňované první etapy přicházíme s materiály pro čtyři možné oblasti použití:
  • Mostní a dopravní konstrukce
  • Čistírny odpadních vod, biofermentační stanice
  • Torkrety
  • Sanace pochozích, pojezdových ploch a průmyslových podlah
Každá z uvedených oblastí použití má svá specifika a zvláštnosti z pohledu namáhání ploch, zvláštní specifika na odolnost proti nejrůznějším stupňům chemické zátěže, a v případě pochozích a pojezdových ploch jde hlavně o otěruodolnost.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: KNAUF PRAHA
Foto: KNAUF PRAHA
Mostní konstrukce

V případě mostních konstrukcí se vždy setkáváme s kombinací namáhání tlakem a ohybem, které je doprovázeno dynamickým kmitáním celé konstrukce. Vedle toho je nutné brát v úvahu fakt, že mostní konstrukce se nachází nad úrovní terénu a hlavně v zimním období je nutno z důvodu zachování bezpečnosti provozu ošetřovat pochozí a pojezdové plochy převážně solným postřikem nebo posypem solí. Takže tu máme celé zátěžové spektrum statického i chemického charakteru. Tomu všemu musí dodávané materiály čelit.

Čistírny odpadních vod, biofermentační stanice

Nejpalčivější téma poslední doby, které je hlavně skloňováno v souvislosti s udělenými limity pro nakládání s odpadní vodou podle předpisů EU, v návaznosti na poskytované dotace na budování nových a intenzifikaci provozu stávajících čistíren. V tomto případě je kladen důraz na dlouhodobou odolnost sanačních a reprofilačních materiálů proti kombinovanému působení zvýšené vlhkosti doprovázené vysokou chemickou zátěží na plochy.

Torkrety

Torkretové směsi jsou zvláštní skupinou stavebních materiálů, kterým se často říká stříkané betony. Jejich využití se uplatní hlavně při plošných opravách, například opěrných zdí, zpevněných říčních koryt, vnitřních ploch tunelů, různých průmyslových a provozních prostor atd. Aplikace těchto materiálů se děje výhradně strojním způsobem. Volba tohoto druhu materiálů nebyla pro akvizici náhodná.
Foto: KNAUF PRAHA
Foto: KNAUF PRAHA
Knauf totiž v ČR vlastní ojedinělé výrobní zařízení, na kterém je možno tyto směsi vyrábět, což nám dává poměrně slušné možnosti, ve srovnání s konkurencí, která je závislá na dovozu těchto materiálů z produkčních závodů v okolních státech. Další výhodou je vlastnictví značného množství vlastního strojního zařízení včetně zásobních sil na suchý materiál a potřebné techniky pro manipulaci.

Sanace pochozích, pojezdových ploch a průmyslových podlah

V této etapě se společnost Knauf zaměřuje především na oblast opravných hmot, které jsou schopny odolávat velkému otěru od pneumatik automobilů a dalšího mechanického opotřebení. Tento otěr a obrus je realizován za mokra, nebo za sucha. Mezi objekty, které těmto opravám podléhají, patří pochozí plochy mostů, parkovací domy, různé nájezdové rampy, podzemní garáže a jiné.

V současné době probíhá finalizace nutných legislativních kroků vedoucích k možnosti umístění výrobku na trh. Společnost Knauf rovněž usilovně pracuje na prodejních a školicích podkladech.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
KNAUF Praha, spol. s r.o.

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Tel: 272 110 118
Tel: 844 600 600
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Sanace železobetonových konstrukcí"

Buďte první a napište komentář k  "Sanace železobetonových konstrukcí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE