Znáte novinky ze stavebnictví? Veletrh se stal tradiční událostí v oboru stavebnictví a architektura. Za dobu své existence se vyprofiloval v ucelenou přehlídku stavebních oborů i oborů se stavebnictvím přímo souvisejících a zařadil se mezi prestižní evropské veletržní akce.
Každý ročník má své hlavní téma, které odráží aktuální problémy českého i evropského stavebního trhu a jemuž se podrobně věnují i odborné doprovodné programy.
Díky bohaté nabídce výrobků, technologií a služeb znají dnes FOR ARCH nejen odborníci, ale i široká veřejnost.

Loni se veletrhu na výstavní ploše 22 772 m2 zúčastnilo
1 028 vystavovatelů z 15 zemí a navštívilo ho více než
100 000 lidí. Odborníky byl hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších (viz výzkum Euforum).
Každý ročník má své hlavní téma, které odráží aktuální problémy českého i evropského stavebního trhu a jemuž se podrobně věnují i odborné doprovodné programy. Jsou sestavovány ve spolupráci se špičkovými odborníky z ministerstev, státních organizací, profesních komor, akademie věd, vysokých škol, odborných spolků, sdružení a cechů a s významnými výrobci.
Součástí jsou mezinárodní odborné konference, semináře, firemní prezentace i odborné soutěže.

Hlavním tématem FOR ARCHu Praha 2006 je České stavebnictví v rámci EU. Vedle hlavní expozice nabízí veletrh doprovodné výstavní sekce: Inteligentní budovy a telekomunikace (IBT – komponenty pro inteligentní budovy), Dřevěné stavění (1. mezinárodní veletrh staveb ze dřeva), For Vertical/For Lifting (12. mezinárodní stavební veletrh výtahů a zdvihací techniky), For Tech (12. mezinárodní veletrh stavebních strojů a mechanizace), For Invest (2. mezinárodní veletrh investičních příležitostí), For Sport (1. mezinárodní veletrh výstavby a zařízení sportovních areálů a tělocvičen).

Konference a semináře se budou věnovat některým trendům a problémům evropského stavebnictví: Dřevěné stavění, Energetická náročnost staveb 2, Výškové budovy a Praha, Udržitelný investiční rozvoj, Inteligentní budovy a telekomunikace. Na programu je i řada soutěží – nejprestižnější jsou Stavba rokuDopravní stavba roku.
Zlatá peče pak oceňuje nejlepší a nejprodávanější odborné publikace z oblasti urbanismu, architektury, stavitelství, bydlení a interiéru. Mezi zábavné soutěže patří soutěž kresleného humoru na téma stavebnictví Fór pro FOR.
Doprovodné programy
Hlavní odborný doprovodný program 17. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Praha budou tematicky doplňovat samostatné výstavní sekce:
  • Již 18. září zahájíme program konferencí VÝŠKOVÉ BUDOVY A PRAHA. Výstavba moderních budov a výškových zejména představuje pro všechna evropská historická města velkou polemiku mezi laickou i odbornou veřejností.
    Na úrovni vědecké konference však nelze pracovat s emocemi, proto bychom rádi otevřeli velmi seriózní polemiku na toto citlivé téma.
  • Dalším z doprovodných programů veletrhu FOR ARCH Praha je 3. ročník konference na téma Inteligentní budovy a telekomunikace (IBT). Letošní ročník bude zaměřen na špičková technická a sofwarová řešení budov včetně praktických ukázek jejich funkce podporující běžný provoz a facility management.
  • Ve spolupráci s MPO ČR budou probíhat 2 konference ENS (Energetická náročnost staveb) zaměřené na metodické postupy stanovení energetické náročnosti staveb a realizaci energeticky úsporných projektů. Konference budou doplněny mezinárodním workshopem.
Prezentace
Pro návštěvníky PVA v Letňanech bude po dobu konání mezinárodního veletrhu FOR ARCH připravena řada zajímavých prezentací. Mezi nejočekávanější bude jistě patřit výstava nominací celostátních soutěží Stavba roku, Dopravní stavba roku a Studentský projekt roku.

Přímo v areálu proběhnou tradiční soutěže GRAND PRIX a TOP ARCH o nejlepší exponát a expozici veletrhu, GRAND PRIX Obce architektů a Mezinárodní soutěž učňů stavebních oborů. Zpestřením bude výstava kreseb mezinárodní soutěže Fór pro FOR nebo prezentace výsledků soutěže o nejlepší oborovou publikaci Zlatá pečeť. Návštěvníci se mohou v rámci veletrhu rovněž těšit na Dny otevřených dveří metra Letňany, Poradenské centrum s názvem Odstraňujeme následky povodní a čtvrtý ročník Salonu inovací a investic.
Absolutní premiérou letošního ročníku bude Informační centrum studentů Vysokých škol a také slavnostní prezentace 300. výročí ČVUT v Praze.


Výstavní sekce
Pro letošní rok se veletržní správa ABF rozhodla v rámci veletrhu FOR ARCH opět uspořádat několik samostatných výstavních sekcí. Mezi novinky bude patřit tématický blok s názvem Top českého stavebnictví, mezinárodní veletrh staveb ze dřeva s názvem Dřevěné stavění a veletrh FOR SPORT, týkající se výstavby a zařízení sportovních areálů, bazénů a tělocvičen.
Na loňský úspěch naváže druhý ročník veletrhu investičních příležitostí FOR INVEST.
Tradičně nemohou chybět rovněž stálé sekce veletrhu: FOR COMPUTER (specializovaný veletrh hardware, software, reprodukční techniky, informačních systémů a technologií pro projektovaní a stavění), FOR VERTICAL/FOR LIFTING (stavební veletrh výtahů a zdvihací techniky) a FOR TECH (veletrh stavebních strojů a mechanizace).
Další výstavní sekce budou patřit Bráně řemesel a akci Bez bariér.
Další informace naleznete na  www.forarch.cz.