Geodetická kancelář Hudcová Lenka

Provádění veškerých geodetických prací v katastru nemovitostí i investiční výstavbě. Vytyčení hranic pozemků, staveb, geometrické plány, zřizování bodů, určení souřadnic, polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, vyhotovení podkladů pro zápis do katastru nemovitostí.

Bratčice 189, Čáslav, 286 01

Mongeo - Ing. Michal Chyba

Nabízíme kompletní geodetické práce, ať už se jedná o vytyčování vlastnických hranic, vyhotovování geometrických plánů, tak i kompletní práce v oblasti inženýrské geodézie.

Dlouhá 159, Příbram, 261 01

Geolys CZ, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, geometrické plány. Zaměření staveb ke kolaudaci, k úvěrům, oddělení pozemků, restituce, věcná břemena. Vytyčení staveb a vlastnických hranic. Digitální mapové podklady. Polohopisné a výškopisné měření.

Husovo náměstí 15/4, Lysá nad Labem, 289 22, (2. patro)

Ing. Lubomír Čech

Veškeré geodetické práce, vytyčování hranic parcel. Vyhotovíme geometrické plány.

Veltrubská 55/378, Kolín, 280 02

Pavel Korec

Nabídka zeměměřičských činností.

Husova 220, Týnec nad Sázavou, 257 41

Ing. Lubomír Poustka a Ing. Linda Poustková

Geodetické práce. Mapování a podklady pro projekty, inženýrská geodézie.

Boučkova 210/31, Poděbrady, 290 01

Geoking s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti inženýrské geodezie. Vyhotovení geometrických plánů a vytyčování staveb či hranic pozemků.

Mostní 747, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Václav Bičiště- První geodetická společnost

Naše firma má sídlo v Mladé Boleslavi a vyvíjí činnost v oboru geodézie a kartografie po celé České republice. Goedetické práce provádíme s nejmodernější dostupnou technikou. Na trhu, na kterém působíme od roku 1992, spolupracujeme s obecní a státní správou, architektonickými a projekčními kancelářemi, stavebními firmami, služby poskytujeme všem právnickým a fyzickým osobám dle jejich individuálních požadavků. Naši pracovní dobu jsme schopni přizpůsobit potřebám klienta.

Kateřiny Militké 56, Mladá Boleslav, 293 01

Ing. Pavel Šulc

Vypracování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic. Vytyčování staveb před zahájením stavebních prací (RD), polohopisné a výškopisné měření.

17. listopadu 1377, Mladá Boleslav, 293 01

Ing. Zbyněk Zima

Poskytování služeb v oblasti inženýrské geodezie a zpracování geodetické dokumentace.

Kublov 257, Kublov, 267 41