GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Kompletní sortiment služeb v oboru zeměměřictví.Geometrické plány pro zápis budov, rozdělení pozemků, věcná břemena atd., vytyčování pozemků i staveb, geodetické podklady pro výstavbu (polohopisy, výškopisy), dokumentace skutečného provedení staveb, pozemkové úpravy a další.

Panenská 2278, Tachov, 347 01, (pod světelnou křižovatkou, nad parkovištěm u bývalého Penny)

Rokycanská geodetická kancelář

Nabízíme geodetické práce, vytyčení hranic pozemků a staveb, zaměřování inženýrských sítí či zaměřování skutečného provedení staveb.

Masarykovo nám. 81/1, Rokycany, 337 01

Monika Trundová

Vyhovujeme veškeré geodetické práce. Geometrický plán pro oddělení pozemku. Vytyčení hranic pozemků a staveb. Pracujeme rychle a za příznivé ceny.

Borská 48/10, Dalovice, 362 63

Geodetická kancelář, v.o.s.

Oblast geodezie, kartografie, katastru nemovitostí.

Zámecká 1395, Tachov, 347 01

Ing. Václav Kellner

Projektování pozemkových úprav, výkon zeměměřických činností zejména v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a tvorba geografických informačních systémů, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, soudní znalectví v oboru geodézie a kartografie a prodej měřické techniky.Produkty a služby:Pozemkové úpravy: Komplexní pozemkové úpravy Jednoduché pozemkové úpravy Prodej a školení SW pro zpracování PÚGIS - Geografické informační systémy: DTMM (Digitál

Závodu míru 578, Karlovy Vary, 360 17

Profigeo Rokycany - Jiří Vlček

provádění veškerých geodetických prácí, kvalitně, rychle a levnězaměřování staveb pro hypotéky a ke kolaudacivytyčování staveb dle projektové dokumentace (rodinné domy, garáže a další stavby)rozdělování pozemkůzpřesňování hranic pozemkůvyznačení věcných břemenzaměřování přípojek inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina, kanalizace, osvětlení)zaměřování polohopisu a výškopisu pro projekty pozemních a dopravních stavebrozhledové trojúhelníkytvorba smluv k nemovitostem (kupní, smě

Malé náměstí 122, Rokycany, 337 01

Geodezie Monhart

Nabídka geodetických a vytyčovacích prací. Tvorba geometrických plánů. Zaměřování pozemků a staveb. Tvorba smluv k nemovitostem.

Prokopova 411, Mirošov, 338 43

Geodetická kancelář - Ing. Jiří Novotný

Geodetická kancelář pro Plzeňský kraj. Provádíme veškeré geodetické práce - geometrický plán, zaměřování staveb, vytyčování pozemků, měření inženýrských sítí, polohopisný a výškopisný plán. Dále nabízíme tvorbu smluv pro zápis do katastru nemovitostí - kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene.

Na Okraji 912/27, Plzeň, 318 00

Geo Data,s.r.o.

Zpracováváme mapové geoportály měst a obcí, mobilní aplikace a 3D vizualizace dat. Pasporty nemovitého majetku,pasporty movitého majetku, letecké snímkován. Pořádáme semináře na téma GIS ve státní správě a samosprávě.

Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01

Ing. Vilém Gardelko - Geometr

zaměření stavby pro kolaudaci,zaměř.rozestav.stavby pro úvěr,rozdělení pozemku (geometrické plány),vytyčení hranic pozemků,vymezení věcných břemen k části pozemku,výškopisné a polohopisné zaměření pro projekt,pozemkové úpravy.

Waltrova 1000/47, Plzeň-Skvrňany, 318 00