BESTPARKETT, s.r.o.

Prodáváme dřevěné podlahy. Nabízíme dvouvrstvé, třívrstvé, vícevrstvé a masivní parkety, intarzie, průmyslové a venkovní podlahy.

U póny 3261/1, Břeclav, 690 02

Roman Opava - ADRO

Prodej palivového dřeva, kontejnerová přeprava, odvoz sutí, demoliční práce, zemní výkopové práce.

Sedlec 138, Sedlec, 691 21

Geodetická kancelář Ing. Pavel Grée

Provádíme zeměměřičské práce od geometrických plánů až po složité geodeticko-inženýrské činnosti ve výstavbě.Geometrické plány, účelové mapy, vytyčení stávajících nebo nových hranic pozemku, vytyčení staveb.

U Sokolovny 856, Moravská Nová Ves, 691 55

HaSt, spol. s r. o.

Jsme stavební firma zabývající se výstavbou sportovních areálů, průmyslových objektů, kanalizací a komunikací, vodních staveb a realizací rodinných domů.

Havlíčkova 28, Hustopeče, 693 01

Geodézie Břeclavsko, s.r.o.

Specializujeme na veškeré geodetické práce zejména v oblasti katastru nemovitostí, čímž nabízíme kompletní servis v oboru. Vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení a scelení pozemků, vyznačení staveb i věcného břemene, upřesnění hranice pozemků, vytyčujeme hranice pozemků, provádíme účelové mapování, měření GPS, budování polohových bodových polí, jednoduché i komplexní pozemkové úpravy včetně vyhotovení digitální katastrální mapy.

Brněnská 341/14, Mikulov, 692 01

Daniel Pospíchal

Nabízíme obklady i dlažby z kamene a keramiky. Stavby z kamene. Provádíme zámkové dlažby.

Nádraží Šakvice 1063/5, Hustopeče, 693 01

AREA ZKH, s.r.o.

Nabídka služeb geodetické kanceláře.

Palackého 401/18, Hustopeče, 693 01

Zvládnem to

Poskytujeme odvoz odpadů, přepravu materiálů, paletovou manipulaci. Nabízíme ruční i strojové výkopové práce a pronájem kontejneru.

Nádražní 755, Rakvice, 691 03

Roman Mačuga

Zateplení rodinných a panelových domů, opravy fasád, stavby na klíč.

Palackeho 122/20, Drnholec, 691 83

iGeo, RNDr. Ivan Poul, Ph.D.

Firma se zabývá průzkumem geologického podloží pro účely projekce inženýrských staveb. Působí v oborech geotechnika, inženýrská geologie a hydrogeologie. Dále se zabývá dimenzováním a projekcí základových konstrukcí, podzemních děl a spodních staveb.

Svat. Čecha 4, Hustopeče, 693 01