Vrtané studny - Václav VLK

Provádíme vrtání studní, vyhledávání vody, zhotovování vrtané studny včetně osazení skruží a vhodnou čerpací technikou. Zhotovujeme i vrty pro tepelná čerpadla.

Obory 50, Obory, 26301

Studnářství Padyšák

Nabízíme Vám práce po celé ČR: hloubení studní domácích i průmyslových, čištění a opravy studní, odvodnění objektů - vsakovací jímky, desinfekce a rozbory vody, celoroční údržba studní, položení protiradonových zábran.

Křenová 504/53, Brno, 602 00

Bečvář Jaroslav

Studnařské práce do a nad 30 m, vyhledávání vodního zdroje. Pilotní, sanační a odvodňovací vrty.

Řepice 121, Řepice, 38601

AZ Aqua-Garden s.r.o.

Vrtané studny, hydrogeologický průzkum, vrty pro tepelná čerpadla, dodávky a osazení skruží, čerpadel, vodáren, návrhy a realizace zavlažovacích systémů, zahradních jezírek.

Mezi Mosty 1793, Pardubice, 53003

Drilling Trade s.r.o.

Společnost DRILLING TRADE, s.r.o. působí v oblasti hydrogeologie a porchového vrtaní. Specializuje se na vrtané studny. Provadíme kompletní realizaci stavby studny od nalezení zdroje vody, přes získání stavebního povolení až po vrt a stavbu studny.

Škrobálkova 158/21, Ostrava, 71800

Pavel PROCHÁZKA

Vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla, průzkumné hydro-geologické vrty.

Šumperská 380, Praha, 19900

Antonín Doseděl

Provádíme vrtání studní se zárukou na vydatnost vodního zdroje. Čerpací zkouška. Vystrojení trubkami s atestem na pitnou vodu. Vyhledání vodního pramene.

Uhřičice

Zdeněk Loukota

Doménou studnařství ALT-V jsou vrtané studny, průzkumné a hydrologické vrty, hledání vody, vrty pro tepelné čerpadla a samozřejmě zajišťování projektové dokumentace ohledně studnařství.

Radim 73, Radim, 28103

Ing. Rudolf Tengler-RTG

Výroba LED displejů s běžícím textem. Výroba LED svítidel. Měření georadarem a odporovou tomografií.

Českobratrská 357/13, Mělník, 27601

Hydroprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.

Předmětem naší činnosti je projektování, provádění a vyhodnocování hydrogeologických prací, především se specializujeme na tzv. "čistou" hydrogeologii, tj. zajišťování zdrojů pitné podzemní vody a veškeré problematiky s tím spojené, včetně návrhů ochranných pásem apod. Nemalý podíl tvoří i průzkumy znečištění, návrhy a provádění preventivních indikačních systémů, hydrogeologické posuzování vlivů staveb na životní prostředí (v rámci posudků EIA), posuzování a projektování vrtů pro tepelná čerpadl

Pekárenská 81, České Budějovice, 370 04