Ing. Libor Kopal

Profesionální zpracování znaleckých posudků o příčinách dopravních nehod vozidel, cyklistů, chodců. Pro státní orgány i jednotlivce. Podrobná analýza dopravní nehody z dodaných podkladů, získaných stop, znaleckých experimentů. Výstupem je písemný Technický posudek o příčinách a mechanismu dopravní nehody a počítačová simulace dopravní nehody v prostředí Virtual CRASH.

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01

CENTRUM MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ v.o.s.

Organizování odborných seminářů a rekvalifikačních kurzů.

Kudrnova 234, Praha, 150 00

Oceňování nemovitostí, hmotného majetku, dědictví, oce&

Oceňování nemovitostí, oceňování majetku pro - věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik. Oceňování nemovitostí, hmotného majetku, dědictví, oceňování firem a jejich zařízení. Oceňování dopravnách prostředků. Poradenská činnost při nákupu a prodeji nemovitosti. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti. Praha a Středočeský kraj, po dohodě po celé ČR.

Valentova 1736/9, Praha, 149 00

Dáša Dlasková

Odhady nemovitostí, zajštění geometrických plánů.

Lomená 625, Neratovice, 277 11

Ing. Martin Písecký

Odhady, posudky nemovitostí. Ceny domů, bytů, pozemků, chat, chalup, pro ručení za úvěr, hypotéku, dědictví.

Jílovišťská 539, Praha, 155 31

Ing. Jiří Bohninský

Certifikovaný odhad movitého i nemovitého majetku - znalecké posudky i další služby v oceňování majetku.

Kyjevská 36/7, Praha, 160 00

Ing. Miloslav Hájek, znalec

Znalec v oboru: Letecká doprava - příčiny leteckých nehod a ostatních incidentů. Ekonomika, ceny a odhady letadel, letadlových částí, díálů, výbavy a výstroje letadel.

Na Staré silnici 79, Kněževes, 252 68

Jiří Šmejkal

Znalecká činnost, soudní znalci, oceňování nemovitostí, ceny nemovitostí, odhady nemovitostí.

Palackého 235, Český Brod, 282 01, (vchod z hlavní ulice Palackého)

Ing. Olga Havlová

Odhady nemovitostí.

Kostelní 364/26, Praha, 170 00

Ing. Magdalena Čudová

Soudní znalec, oceňování majetku, nemovitosti, převody, vklady, učetnictví, realitní činnost, daňové poradenství. Daňové poradenství, oceňování majetku, nemovitosti, převody, vklady, učetnictví, realitní činnost, prohlášení vlastníka dle z.72/1994 o vlast. bytů. Daňové poradenství, oceňování majetku, nemovitosti, převody, vklady, učetnictví, realitní činnost, prohlášení vlastníka dle z.72/1994 o vlast. bytů.

Na Beránce 57/2, Praha, 160 00