Dotaz: Prodávám byt v osobním vlastnictví a prostředky takto získané chci v plné míře využít ke stavbě nového rodinného domu. Vztahuje se na mě taktéž osvobození od daně z příjmu?

Pokud doložíte, že jste prostředky využil na tyto účely, daň z příjmu se na Vás nevztahuje. jste povinen platit pouze daň z převodu.

RK Stejskal.cz s.r.o.