Dobrý den, po kropení základové desky jsem zjistil, že se voda kalí šedivým prachem. Nejspíš to bude vyplavený cement. Má to na něco vliv?

Dobrý den, Pro dosažení požadované kvality betonu je nutno vytvořit příznivé podmínky. Rychlé vysušení povrchu může způsobit snížení pevnosti betonu a vznik trhlinek, které snižují trvanlivost. Proto je nutno chránit betonovou plochu proti rychlému vysychání To je možno několika způsoby:
Pravidelné mlžení (kropení) povrchu v krátkých intervalech
Překrytí povrchu mokrou tkaninou nebo folií
Přílišným kropením velkým množstvím vody by mohlo dojít k vyplavování pojiva z betonu, ke snížení jeho pevnosti, případně ke vzniku nerovností. Povrchové vyplavení pojiva při dostatečné tloušťce desky by nemělo mít na její pevnost vliv. Případné nerovnosti povrchu by bylo nutno vyrovnat vysprávkovou maltou, určenou pro tyto účely.
Energy Centre České Budějovice