Dobrý den,

co všechno musíme splnit pro to, abychom mohli zažádat o dotaci na energeticky úsporný dům? Máme zpracovaný projekt na rodinný domek a průkaz energetické náročnosti budovy vychází do "B". Z údajů průkazu je celková dodaná energie 71 kWh a neobnovitelná primární energie 84 kWh.

Dobrý den,

na novostavby je určen dotační titul Nová zelená úsporám, který podporuje výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, což znamená, že objekt musí splnit podmínky pro „pasivní domy“. Těch je celkem sedm. Asi nejdůležitější je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění, která musí být do 20 kWh/m2,rok. Dále je to například průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem (musí být max. do 0,22 W/m2K). Některé hodnoty můžete nalézt ve vašem PENB (měrnou neobnovitelnou primární energii, stavební prvky a konstrukce nebo onu hodnotu Uem), některé parametry z PENB ale nevyčtete, proto je nejlepší kontaktovat energetického specialistu, který vám průkaz zpracoval a probrat to přímo s ním. Povinná je také instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na celý dům a to buďto 300 tisíc Kč nebo 450 tisíc Kč (při splnění přísnějších kritérií). Navíc je možno získat podporu na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy. Maximální celková výše je 35 000 Kč.
Energy Centre České Budějovice