Dobrý den,

mám pár dotazů k mé budově. Jedná se o starší rodinný domek cca ze 40. let a první dotaz mám ke skladbě stropu. Jedná se o klasický dřevěný trámový strop, nad kterým jsou vytápěné místnosti. Máme v plánu pod tento strop vytvořit sádrokartonový podhled a minerální izolaci jako protihlukovou bariéru. Je nutné instalovat i parotěsnou zábranu v tomto případě? Další dotaz se týká odizolování obvodové stěny. Máme v objektu zvýšenou vlhkost a to i v letním období. V suterénu máme lokální odvětrávací jednotky, které vlhkost snížily. V zimě máme vlhkost v obytné části kolem 50%, v létě pak i přes 60%. V suterénu je vlhkost vyšší, cca 60-80%. Máte zkušenost s vodorovnou injektáží zdiva a doporučil byste toto provedení? Pokud ano, tak injektáž provést až v obytném podlaží nebo již v úrovni soklu nad terénem?

Dobrý den,

pokud se jedná o strop mezi dvěma vytápěnými podlažími o shodné teplotě, tak by nemělo docházet k vedení vodní páry a její kondenzaci, tudíž parozábrana nemá žádný význam. Ta se umisťuje do konstrukcí, kde je rozdíl teplot a případně vlhkosti, tzn. konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem nebo exteriérem.

K druhému dotazu ohledně injektáže, ta může být buďto nízkotlaká s emulzí na silansiloxanové bází, nebo beztlakové napouštění zdiva. Úspěšnost sanace zdiva záleží na dodržení technologického postupu a zároveň i na typu zdiva. Doporučuji tedy nechat udělat prvotní technický průzkum, kterým se zjistí přesné složení konstrukce a vlhkost zdiva. Jak vysoko od terénu zvolit injektáž závisí na detailu soklu a napojení izolací podlah a stropů, to už nelze „od stolu“ bez detailních informací posoudit.
Energy Centre České Budějovice