Dobrý den, přemýšlím a fotovoltaické elektrárně na nevyužité střeše svého domu s tím, že bych energii prodával do sítě. Zkušenosti zatím žádné nemám, tak mě zajímá, jaké jsou podmínky a jestli to obnáší nějaká rizika.

Dobrý den, řešení fotovoltaické elektrárny s možným odprodejem elektřiny je možné vícero způsoby. FV elektrárny, které mají instalovaný výkon do 10 kWp, je možné provozovat bez licence energetického regulačního úřadu, pokud se nejedná o podnikání v tomto oboru. Co se týče provozování elektrárny, existuje zjednodušený režim nebo režim standartní.
Pro možnost zjednodušeného režimu jsou podmínkou: celkový instalovaný výkon max. 10 kWp; jmenovitý střídavý proud fázový max. 16 A; výroba je určena pro paralelní provoz s distribuční soustavou; není umožněn prodej přetoků; další podmínky pro zjednodušený režim jsou uvedeny ve vyhlášce 16/2016 v §1 b).

U standartního režimu je možné zpoplatnit přetoky elektřiny do sítě. Příjmy z přetoků jsou řešeny na úrovni smlouvy s obchodníkem elektrické energie, nejedná se tedy o příjmy z podnikatelské činnosti (pouze však do určité výše - dle zákona o daních). Pro připojení k soustavě se podává žádost na příslušném formuláři, někdy je též požadována studie připojitelnosti a samozřejmě je třeba mít i uzavřenou smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy.
Energy Centre České Budějovice