Dobrý den, rád bych se vás zeptal na pár věcí ohledně izolací.

Polystyrén a izolační desky z kamenné vlny (ROCKWOOL-FASROCK) mají stejné vlastnosti? (Např. polystyrén o tl. 14 cm má stejnou účinnost jako tl. 14 cm kamenné vlny?)

Podle čeho se určuje tloušťka zateplení vnější zdi (tloušťka zdi je 40 cm z cihel CDM a CDK). Je také zapotřebí přihlédnout, v jakém prostoru je bytový dům postaven, na volném prostranství nebo v zástavbě mezi domy?

Předem děkuji!

Dobrý den,

pro porovnání vlastností polystyrenu a minerální vaty se většinou vychází z ČSN 730540-3 a technických listů výrobku.

Standartní fasádní polystyren EPS má součinitel tepelné vodivosti lambda 0,039 [W/m.K] a faktor difuzního odporu kolem 30.
Kamenná vlna (např. právě typ Fasrock) má součinitel tepelné vodivosti také 0,039 [W/m.K] a faktor difuzního odporu kolem 1 (materiál je paropropustnější).

Dle výše uvedených parametrů je tedy patrné, že jsou oba materiály z izolačního hlediska srovnatelné. Ve skutečnosti ale závisí na vlhkostních poměrech, kdy je izolace zabudovaná v konstrukci. Reálná hodnota součinitele tepelné vodivosti pro minerální izolaci může být mnohem horší (klidně o více jak 10%). Pak to může znamenat nutnost zesílit minerální izolaci o 10-20%, ve Vašem případě tedy o nějaké 2 cm.

Tloušťka izolace se navrhuje dle ČSN 730540-2, kde je uvedena požadovaná a doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro každou konstrukci. Požadavek na vnější stěnu je 0,30 [W/m2.K] a doporučená hodnota 0,25 [W/m2.K]. Tato hodnota nezávisí na tom, zda je objekt na volném prostranství či v zástavbě.
Energy Centre České Budějovice