Dobrý den,

Jak se mám bránit proti energetickým šmejdům? Volal mi dealer, že mne automaticky převede k nim, ať chci nebo ne. Stačí mu prý nahraný hovor, že jsem brala jeho telefon a pozdravila. Může být samoaktivace dodavatele energie přes můj jasný nesouhlas a bez podpisu?

Dobrý den,

smlouva o dodávce elektrické energie mezi provozovatelem distribuční soustavy a odběratelem musí obsahovat podle zákona 458/2000 Sb tyto údaje:
a) výčet odběrných míst,
b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny,
c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou,
d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek
Uvedený telefonický hovor uvedené náležitosti neobsahuje a namůže být proto považován za uzavřenou smlouvu. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou byste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
Energy Centre České Budějovice