Dobrý den,
stavební firma nám prováděla zateplení fasády. Bohužel si samy zvolily tloušťku 10 cm polystyrenu jako plně dostačující. Za druhé s jejich prací jsme byli hrubě nespokojeni, proto jsme s nimi ukončili spolupráci a nyní nás bohužel čeká výběr nové firmy a hlavně řešení jak zvýšit tloušťku izolantu. Lze bez vážnějších rizik nalepit další vrstvu polystyrenu na stávající?

Dobrý den, dodatečné provedení druhého zateplovacího systému na stávající je řešitelné. Tuto problematiku řeší vesměs již všichni výrobci zateplovacích systémů. Není to ale úplně banální věc. Jde především o zhodnocení kvality stávajícího zateplovacího systému, jako je například přídržnost, kotvení a podobně. Může se i stát, pokud první vrstva byla provedena neodborně s hrubými chybami, že bude nutné stávající zateplení raději odstranit. Doporučenou variantou je obrátit se ve vašem okolí na odborného technika dodavatele zateplovacího systému, který posoudí možnosti přímo na místě a navrhne další postup a způsob zateplení. Navržený postup pak musí dodržet realizační firma.
Energy Centre České Budějovice