Dobrý den,
pro vytápění většího domu, který slouží jako penzion, máme instalován uhelný kotel o výkonu 100 kW. Pro ohřev vody pro užitkové účely je instalováno tepelné čerpadlo 20 kW s možností přihřívání 9 KW. V klimaticky nepříznivých dnech je někdy nutno kotlem přitápět. Bylo by vhodné propojit topné okruhy a v těchto dnech přitápět tepelným čerpadlem?

Dobrý den,
protože odběr teplé vody je nárazový a lze předpokládat, že v době mimo její odběr není výkon tepelného čerpadla využit, bylo by možno v této době využít tepelné čerpadlo k přitápění. Pro možnost využití tepelného čerpadla k přitápění bude nutno doplnit otopnou soustavu o další akumulační nádrž vytápěnou jednak kotlem a jednak tepelným
čerpadlem. Provoz otopné soustavy řídit automatickou regulací.
Energy Centre České Budějovice