Dobrý den,

máme rozestavěnou novostavbu, přízemní bungalov s neobývanou půdou. Setkali jsme se s názorem, že při zateplení stropu se má parotěsná folie umístit jak pod izolaci tak nad ní. Zespodu by byl sádrokartonový strop. Musí se parotěsná folie dávat i navrch? Je to dost velká plocha.

Dobrý den,

určitě by měla být skladba konstrukce stropu posouzena z hlediska nejen tepelněizolačního, ale i vlhkostního. Dle vašeho popisu se jedná o lehkou stropní konstrukci, která je tvořena sádrokartonovým podhledem a střešními vazníky. V tomto případě by měla být parozábrana umístěna na sádrokartonové desky a správně utěsněny spoje a napojení na obvodovou stěnu. Naopak parozábranu umisťovat navrch tepelné izolace je nesmyslné. Navrch se umisťuje difúzní folie, která umožňuje postupný odchod případné vlhkosti z tepelné izolace a zároveň ji chrání z vnější strany proti prachu, škůdcům nebo i vlhkosti, která pronikne do střešního prostoru netěsnou střešní krytinou.
Energy Centre České Budějovice