Dotaz: Matka je vlastníkem pozemku, který byl před rokem 1989 v užívání družstva. To pozemek užívalo až do svého zániku cca v roce 1996 a od té doby je pozemek užíván zemědělskou firmou charakteru s.r.o. Tato firma rodičům v roce 1999 zaslala návrh nájemní smlouvy, ale k jejímu podpisu nedošlo z důvodu úmrtí jednoho z rodičů. V současné době jednáme o uzavření nové smlouvy. Lze se zpětně domáhat nájemného za uplynulé roky, kdy byl pozemek jak družstvem, tak s.r.o. reálně využíván a v jaké výši lze požadovat zpětně nájemné? Předem děkuji za odpověď, stačí stručně. Má přístup k el. sbírce zákonů, takže si mohu ledacos dohledat. S pzodravem V.Hájek

Dobrý den pane Hájku,
velmi rádi bychom Vám poradili, ale tento dotaz je určen zkušenému právníkovi. Obecně si myslím, že pokud nebyla uzavřena nová nájemní smlouva, neměla s.r.o. právo na užívání pozemku ( pakliže nepřevzala kompletní závazky a pravomoce po družstvu). Je třeba také zvážit zda nedošlo třeba jen k ústní dohodě dohodě mezi Vašimi rodiči a s.r.o. Požadovat zpětné nájemné můžete zkusit v původně dohodnuté výši, ale vždy bude záležet na vůli obou stran se domluvit.
V každém případě bych se ale se všemi dokumenty odebrala k právníkovi.

RK Stejskal.cz s.r.o.