Dobrý den,
máme na vás dotaz ohledně plánované obměny vytápění. Jedná se o bytový dům, kde momentálně má každý byt vlastní plynový turbo kotel napojený do společného komínu. Nyní řešíme možnosti, zda přejít na kondenzační kotle, kde by bylo ale nutné vyvložkování komínu a vyřešit odvod kondenzátu nebo se dát cestou společné centrální kotelny.

Dobrý den,
celkem inspirativní článek můžete nalézt na webu tzb-info, kde bylo provedeno srovnání právě pro případ lokálních zdrojů vs. centrální kotelny. Závěry nelze aplikovat samozřejmě automaticky pro všechny bytové domy, ale v daném konkrétním domu vycházela lépe centrální kotelna již od 3 bytových jednotek. V případě úvahy o centrální kotelně je třeba nalézt odpovídající prostor a dále zajistit vyvložkování komínu. V případě lokálních zdrojů
je dle legislativy nutno instalovat pouze uzavřený plynový spotřebič (kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody). Kotel dle platné legislativy vyžaduje přísné podmínky pro přívod spalovacího vzduchu. Například v bytech s plastovými okny je instalace kotle bez přívodu vzduchu z venku nebo ze světlíku, větrací šachty prakticky nerealizovatelná. U centrálního zdroje je zase nutné zajistit spravedlivé rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. U centrálního zdroje bude ale pravděpodobně nutná cirkulace. Doporučuji nechat si zpracovat analýzu pro váš konkrétní dům a následně zpracovat projekt vytápění.
Energy Centre České Budějovice